Informowanie o kursach szkoleniowych

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego przypomina na swojej stronie www o konieczności zgłaszania szkoleń.:

Mając na uwadze § 11 ust. 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2003 r. w sprawie licencjonowania personelu lotniczego (Dz. U. Nr 165, poz. 1603, z późn. zm.) Urząd Lotnictwa Cywilnego przypomina, że ośrodki i organizacje szkolenia lotniczego zobowiązane są do informowania Prezesa ULC o planowanych kursach szkoleniowych lub szkoleniach indywidualnych, z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni roboczych w stosunku do planowanej daty rozpoczęcia szkolenia.

W związku z powyższym Urząd Lotnictwa Cywilnego udostępnia do wykorzystania formularz zgłoszenia pozwalający zadośćuczynić powyższemu obowiązkowi. Wypełniony formularz może być przesłany do Urzędu za pośrednictwem poczty, faksu, lub na adres e-mail.

Korzystanie z formularza przez wszystkie ośrodki i organizacje szkolenia lotniczego pozwoli na ujednolicenie sposobu zgłaszania do ULC kursów szkoleniowych lub szkoleń indywidualnych zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia.

Jednocześnie Urząd Lotnictwa Cywilnego przekazuje do użytku zgodny z JAR-FCL druk 154, który zgodnie z europejskimi wymaganiami bezpieczeństwa lotniczego oraz Materiałami Administracyjnymi i Pomocniczymi do JAR-FCL ma zastosowanie wyłącznie do zatwierdzania szkoleń na typ lub klasę samolotu.

Pliki z formularzem i drukiem 154 są do pobrania na stronie ULC.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus

Komentarze

przypomnę, że wiele ośrodków i szkoleń było uwalane za pomocą niezgodnego z prawem druku 154 oraz nadinterpretacji przepisów kpa.
Druk ten był również bezprawnie stosowany do uziemienia samolotów na Babicach.
Wiązało się to z dużymi stratami dla ośrodków i kandydatów. ULC upierał się bardzo długo, dpoówi AOPA go nie ośmieszyła.
Osobnik, który najbardziej łamał prawo i zostało to udowodnione nie poniósł żadnej odpowiedzialności. Nawet awansował i został Radcą Prezesa ULC. Ostatnio widziano go również na sesji teoretycznej ATPL(A).
Życzymy powodzenia, tutaj nie bedzie tak "łatwo" jak na egzaminie wewnętrznym ośrodka :-)