EASA opublikowała propozycje zmian do przepisów SERA

EASA

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że 6 kwietnia 2021 r. Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) opublikowała propozycję zmian zestandaryzowanych europejskich przepisów ruchu lotniczego – SERA (ang. Standardised European Rules of the Air).

Uwagi można zgłaszać do 13 maja 2021 r. poprzez narzędzie Comment-Response Tool (CRT) dostępne na stronie internetowej: www.hub.easa.europa.eu/crt/

Zmiany zostały zgłoszone w wyniku regularnego przeglądu przepisów SERA i dotyczą stosowania radiotelefonii w służbie AFIS.

Zawarte w dokumencie (Notice of Proposed Amendment – NPA) propozycje zmian przepisów mają na celu m.in. wprowadzenie:

• wyczerpującego zestawu frazeologii AFIS RT dla komunikacji głosowej ziemia – powietrze pomiędzy pilotami a jednostkami ATS;

• dodatkowej frazeologii stosowanej zarówno do FIS, jak i do AFIS w celu zakomunikowania o konkretnych sytuacjach operacyjnych;

• wskazania, która frazeologia RT powinna być stosowana, gdy świadczone są różne ATS (ATC i/lub FIS, w tym AFIS).

Proponowane zmiany, w tym NPA, mają na celu utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa, aby zapewnić harmonizację w stosowaniu FIS i AFIS.

Więcej informacji na stronie internetowej EASA.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus