Dziennik Urzędowy ULC Nr 9/2009

ULC

Informujemy, że ukazał się 9 numer Dziennika Urzędowego ULC z dnia 21 września 2009.

Znajdą w nim Państwo:

Decyzje Prezesa ULC w sprawie:

  • wprowadzenia do stosowania Podręcznika certyfikacji i bieżącego nadzoru nad Ośrodkami Szkolenia Lotniczego Służb Ruchu Lotniczego

  • wprowadzenia do stosowania Podręcznika licencjonowania kontrolerów ruchu lotniczego

Oraz komunikaty Prezesa ULC w sprawie zdarzeń lotniczych:

  • Nr 257/09

  • Nr 400/07

  • Nr 344/07

Papierowa wersja Dziennika jest do nabycia w Ośrodku Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej w siedzibie ULC.

Wersję elektroniczną można pobrać ze strony Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus