Dziennik Urzędowy ULC Nr 8/2009

ULC

Informujemy, że ukazał się 8 numer Dziennika Urzędowego ULC z dnia 18 września 2009.

Znajdą w nim Państwo:
 

  • decyzję Prezesa ULC w sprawie powołania Zespołu Bezpieczeństwa Lotów w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego (z dnia 4 sierpnia 2009 r.)
  • obwieszczenie Prezesa ULC w sprawie ogłoszenia minimalnego poziomu punktów niezbędnego do uzyskania oceny pozytywnej ze sprawdzianu umiejętności praktycznych (z dnia 7 września 2009 r.)
  • wytyczne Prezesa ULC w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań ustanowionych przez Europejską Organizację Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (EUROCONTROL) – „Specyfikacja EUROCONTROL do szkolenia wstępnego kontrolerów ruchu lotniczego” (z dnia 14 września 2009 r.)
  • oraz komunikaty w sprawie zdarzeń lotniczych:
233/08 - Wypadek lotniczy, który wydarzył się w dniu 6 maja 2008 r., na samolocie Diamond DA42 Twin Star, na którym lot wykonywał pilot, lat 35, posiadający licencję CPL(A), wydaną przez niemiecki nadzór lotniczy.
612/08 - Wypadek lotniczy, który wydarzył się w dniu 25 sierpnia 2008 r. na szybowcu LAK19 AT, pilotowanym przez pilota szybowcowego, lat 73, oraz na samolocie PZL-104 Wilga 80, pilotowanym przez pilota zawodowego, lat 54
444/08 - Wypadek lotniczy, który wydarzył się w dniu 13 lipca 2008 r., na motoparalotni Revolution 26, na którym lot wykonywał pilot paralotniowy, z uprawnieniami na paralotnie z napędem (PPG), bez uprawnień na motoparalotniach (PPGG), lat 44
485/08 - Wypadek lotniczy, który wydarzył się w dniu 22 lipca 2008 r. na szybowcu SZD-9bis Bocian 1E, pilotowanym przez instruktora-pilota, lat 51 oraz ucznia-pilota
424/09 - Wypadek lotniczy, który wydarzył się w dniu 23 czerwca 2009 r., na spadochronie Quadra 170 V-tec, na którym skoczek spadochronowy wykonywał 572 skok spadochronowy
295/09 - Poważny incydent lotniczy, który wydarzył się w dniu 17 maja 2009 r., na spadochronie Mars 330, na którym uczeń-skoczek spadochronowy wykonywał drugi skok spadochronowy


Papierowa wersja Dziennika jest do nabycia w Ośrodku Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej w siedzibie ULC.

Wersję elektroniczną można pobrać ze strony Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus