DGR

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego na swojej stronie internetowej opublikował Komunikat w sprawie odstąpienia od wymogu uzyskania zezwolenia na transport materiałów niebezpiecznych zaliczonych do klasy 6 – Substancje trujące i zakaźne, wymienionych w Technicznych Instrukcjach Bezpiecznego Przewozu Materiałów Niebezpiecznych Drogą Powietrzną (ICAO Doc. 9284).

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego informuje, iż od dnia 22 kwietnia 2009 r. odstępuje się od wymogu uzyskania zezwolenia na transport materiałów niebezpiecznych w przypadku przewozu substancji i materiałów wymienionych w w/w Technicznych Instrukcjach w pkt 6.3.2.3, w stosunku do których istnieje uzasadniona pewność, że nie są zakaźne lub nie zawierają patogenów.

Odstąpienie od wymagania dokonane zostało w wyniku zamieszczenia tych substancji i materiałów na liście odstępstw od stosowania Technicznych Instrukcji w przypadku materiałów niebezpiecznych klasy 6, podklasa 6.2 i ma na celu zniesienie ograniczeń w szybkim transporcie organów do przeszczepów.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus

Komentarze

Ale to musi być przykre siedzieć w kierowniczych instytucjach i nie mieć kompletnie autorytetu wśród braci lotniczej a tam powinni być ludzie czujący lotnictwo.

Sugerował bym stworzenie strony www z przeciwlotniczymi pomysłami urzędu przeciwlotniczego i ranking najbardziej zasłużonych w przeciwlotnictwie.

Skoro jest tak źle to kogo oni znają że tam cały czas siedzą?

a ja chciałem ogłosić, że odstepuję od zamiaru niezapłacenia podatku. Ma to związek z Ordynacją Podatkową a szczególnie z przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych, w której jest napisane, że taki podatek zapłacić muszę. Takie odstępsto pozwoli mi na uniknięcie problemów z Urzędem Skarbowym i zasili budżet państwa. Mój gest ma na celu zniesienie ograniczeń w szybkim dostępie do wynagrodzeń z państwowej puli.

dupokryjka. Nietrafiona jak zawsze. Przezes podarował nam Inflanty.
Goldfinger chciał powiesić Ad Astrę za przewóz szczątków ludzkich (sic!) i teraz zastanawiają się jak spławić dziennikarzy.
Było jak zawsze: misja ULC - uwalić, obrona firmy - tłumaczenie obowiązujących przepisów tym co biorą kasę za to, żeby je znać i rozumieć.
Miało byc lepiej, a jest jak zwykle.