IMGW zaprasza na szkolenia z zakresu meteorologii lotniczej

IMGW

W odpowiedzi na istniejące zapotrzebowanie, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy organizuje jednodniowe szkolenia dla użytkowników polskiej przestrzeni powietrznej z zakresu meteorologii lotniczej w poniższych terminach:

- w dniu 11.04.2015 r. dla osób na poziomie początkującym, które po raz pierwszy będą uczestniczyły w tego typu szkoleniu,

- w dniu 21.03.2015 dla osób na poziomie średniozaawansowanym,

- w dniu 28.03.2015 r. dla osób na poziomie zaawansowanym.

Celem szkolenia jest doskonalenie znajomości zagadnień z zakresu meteorologii lotniczej, interpretacji prognoz oraz umiejętności analizowania w praktyce dostępnych materiałów. Szkolenia na poziomie średniozaawansowanym i zaawanoswanym będą podzielone na część wykładową i warsztatową.

Ze względów organizacyjnych liczba uczestników każdego szkolenia jest ograniczona. O zakwalifikowaniu się zadecyduje kolejność zgłoszeń. 

Źródło: IMGW
comments powered by Disqus