Szkolenia dla branży lotniczej w ASL

Akademia Specjalistów Lotnictwa - logo

Akademia Specjalistów Lotnictwa zaprasza na specjalistyczne szkolenia dla branży lotniczej, przyczyniające się do pogłębienia wiedzy oraz poprawy bezpieczeństwa i ekonomiki firm lotniczych.

Wykładowcy ASL zostali dobrani spośród najlepszych specjalistów. Dzięki posiadanym umiejętnościom praktycznym oraz szerokiej wiedzy merytorycznej będą dzielić się z uczestnikami szkoleń - w możliwie pełny
i przystępny sposób - swoją wiedzą i doświadczeniem.

W najbliższym czasie odbędą się szkolenia:

Procedury dotyczące usuwania unieruchomionych statków powietrznych z pola manewrowego lotniska lub terenu przygodnego
(17-18.03.2016 r., Warszawa)

Celem szkolenia jest zapoznanie personelu operacyjno-technicznego lotnisk oraz personelu operatorów / użytkowników sprzętu lotniczego i (ew.) specjalistów portów lotniczych zajmujących się sprawami ubezpieczeń i odszkodowań związanych z wypadkami lotniczymi, z praktycznymi procedurami związanymi z usuwaniem unieruchomionych statków powietrznych z pola manewrowego lotniska lub terenu przygodnego.
Więcej informacji o szkoleniu dostępnych jest tutaj.

Zarządzanie bezpieczeństwem (SMS) w peracjach lotniczych (OPS) i w szkoleniu lotniczym (ATO)
(21-22.03.2016 r., Warszawa)

Celem szkolenia jest spełnienie wymagań przepisów rozporządzeń KE 965/2012 oraz Nr 1178/2011 Part ORA/ORO.GEN.200(a)(4) nakładających na posiadaczy certyfikatów przewoźnika lotniczego (AOC) oraz ośrodki szkolenia lotniczego (ATO) obowiązek szkolenia całego zatrudnionego personelu w zakresie znajomości zasad bezpieczeństwa odpowiedniego dla ich zakresów odpowiedzialności.
Więcej informacji o szkoleniu dostępnych jest tutaj.

Szkolenie w zakresie regulacji UE - EASA Part-M oraz Part-145
(23-24.03.2016 r., Warszawa)

Uczestnicy zapoznawani będą z przepisem Part-145 (Annex II to Implementing Rule 2042/2003 wraz z najnowszymi zmianami), oraz odnośnymi Acceptable Means of Compliance (AMC) i Guidance Materials (GM). Omawiana jest zarówno część A - The Technical Requirements (Section A) jak i część B - Procedures for Competent Authorities (Section B). Omawiana będzie także zależność samego przepisu Part-145 z Charakterystyką Organizacji - Maintenance Organisation Exposition (MOE).
Szkolenie przedstawia również wymagania Part-M dla organizacji zarządzania ciągłą zdatnością do lotu (podczęść G). Dla porządku obejmuje jednak przedstawienie wszystkich podczęści przepisu Part-M. Omawiana jest także zależność samego przepisu Part-M z podręcznikiem CAME oraz powiązania z organizacjami obsługowymi (Part-145). Podczas szkolenia przedstawiane są również relacje i nawiązania do Part-145, Part-66 oraz Part 21 i Part-147, budując w ten sposób logiczny ciąg zależności między tymi regulacjami.
Więcej informacji o szkoleniu dostępnych jest tutaj.

Czynnik ludzki w procesie produkcji lotniczej
(25.03.2016 r., Warszawa)

Zasadniczym celem seminarium jest przybliżenie uczestnikom tego szkolenia problemów związanych z pracą w lotnictwie, możliwością popełniania błędów, które w efekcie wpływają na bezpieczeństwo wykonywanych operacji lotniczych. Istotna jest geneza błędów i mechanizmy psychologiczne mogące błędom zapobiec (działania wewnętrzne), jak i szkolenia, procedury kontrolne, sprawdzające i zapobiegawcze (działania zewnętrzne).
Wtórnym celem, który organizatorzy seminarium uważaliby za swój największy sukces, jest inspiracja uczestników sympozjum do popularyzacji zagadnień CZYNNIKA LUDZKIEGO w swoim zawodowym środowisku i w ten sposób budowanie kultury bezpieczeństwa lotniczego.
Więcej informacji o szkoleniu dostępnych jest tutaj.

Źródło: IKKU
comments powered by Disqus