Przejdź do treści
Samolot pasażerski w początkowej fazie wznoszenia po starcie (fot. thalesgroup.com)
Źródło artykułu

IATA o decyzji Komisji Europejskiej dot. ustalenia progu zimowego wykorzystania slotów

Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Lotniczych (IATA) określiło decyzję Komisji Europejskiej (KE) o ustaleniu progu zimowego wykorzystania slotów na 50% jako „odbiegające od rzeczywistości” i argumentowało, że KE zignorowała rady i dowody przedstawione przez członka UE państw i branży lotniczej, które przedstawiły argumenty za znacznie niższym poziomem.

Zapowiedź KE oznacza, że ​​od listopada do kwietnia linie lotnicze działające na lotniskach z regulowanymi slotami muszą wykorzystać co najmniej połowę każdej serii slotów, które posiadają. Nie ma ulgi w oddawaniu slotów na początku sezonu, co pozwala liniom lotniczym dopasować swój harmonogram do realistycznego popytu lub umożliwić działanie innym przewoźnikom. Dodatkowo zasada „siła wyższa”, na mocy której zasada czasu na start lub lądowanie jest zawieszana w przypadku wystąpienia wyjątkowych okoliczności związanych z pandemią COVID, została wyłączona dla operacji wewnątrzunijnych.

Skutkiem tych zmian będzie ograniczenie zdolności linii lotniczych do sprawnego działania niezbędnego do reagowania na nieprzewidywalny i szybko zmieniający się popyt, co prowadzi do marnotrawstwa niepotrzebnych lotów. Będzie to również dalej osłabiać stabilność finansową przemysłu i utrudniać odbudowę globalnej sieci transportu lotniczego.

„Komisja po raz kolejny pokazała, że ​​nie ma kontaktu z rzeczywistością. Branża lotnicza wciąż boryka się z najgorszym kryzysem w swojej historii. Komisja miała otwarty cel, aby wykorzystać rozporządzenie w sprawie czasu na start lub lądowanie w celu promowania trwałego ożywienia linii lotniczych, ale nie udało im się. Zamiast tego okazywali pogardę dla przemysłu i wielu państw członkowskich, które wielokrotnie domagały się bardziej elastycznego rozwiązania, uparcie prowadząc politykę sprzeczną ze wszystkimi przedstawionymi im dowodami” – powiedział Willie Walsh, dyrektor generalny IATA.

Argumentem Komisji jest to, że ożywienie ruchu wewnątrzunijnego tego lata uzasadnia 50-procentowy próg wykorzystania bez żadnego złagodzenia. Jest to sprzeczne z istotnymi dowodami na niepewne prognozy dotyczące popytu na ruch tej zimy, dostarczonymi przez kluczowe państwa członkowskie UE, a także IATA i jej członków. Na przykład:

  • Skala ożywienia wewnątrzunijnego jest w najlepszym razie tylko częściowym wskaźnikiem zakresu ożywienia w portach lotniczych z ograniczonymi slotami, gdzie kluczowe czasy na start lub lądowanie są potrzebne dla globalnych połączeń komunikacyjnych, które nie zostały jeszcze przywrócone. IATA szacuje, że do końca 2021 r. podróże międzynarodowe osiągną tylko 34% poziomów z 2019 r. (patrz wykres 1 poniżej).
  • Popyt w sezonie zimowym zawsze jest niższy niż popyt w sezonie letnim, nawet w dobrych latach. Dowodem na rezerwacje forward jest to, że trend ten jest znacznie niższy niż poziomy odnotowane zeszłej zimy (patrz wykres 2). Rezerwacje długodystansowe dla UE wynoszą obecnie średnio 20% poziomów z 2019 roku.
  • Pomimo wprowadzenia szczepionek, rządy nadal bardzo ostrożnie podchodzą do otwierania granic. Ich odpowiedzią na niepokojące warianty jest nadal zamykanie granic lub wprowadzanie środków kwarantanny, które natychmiast niszczą popyt na podróże. Oczywiste jest, że popyt na europejskie podróże lotnicze jest nadal bardzo słaby i nieprzewidywalny (wykres 3).

Inni regulatorzy na całym świecie zrozumieli te argumenty, a ci z Wielkiej Brytanii, Chin, Ameryki Łacińskiej i regionu Azji i Pacyfiku zastosowali znacznie bardziej elastyczne środki. Tylko UE dogmatycznie nalegała, aby ruch powrócił w tempie znacznie przekraczającym wszelkie rozsądne prognozy.

Ironią losu jest, że zaledwie tydzień po opublikowaniu przez Komisję planu emisji dwutlenku węgla „Fit for 55” opublikowane zostało rozporządzenie w sprawie czasu na start lub lądowanie, które może zmusić linie lotnicze do latania, niezależnie od tego, czy istnieje wystarczające zapotrzebowanie na daną trasę. Komisarz ds. Transportu Valean powiedział: „Musimy działać z ambicją dla naszej planety, ale bez karania naszych obywateli i firm"  – powiedział Walsh.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony