Znajomość języka angielskiego w GA - wnioski po spotkaniu EASA, AOPA i CAA

Lot szkolny samolotu GA, fot. copanational.org

Pod koniec ubiegłego roku, w siedzibie EASA w Kolonii odbyło się 33 posiedzenie zespołu ICAO Language Proficiency Requirements (LPR) Implementation Task Force, jako, że Agencja w ostatnim czasie dołączyła do tej grupy zadaniowej.

W spotkaniu ICAO i EASA wzięło udział 40 uczestników reprezentujących wszystkie nadzory lotnicze Unii Europejskiej. Obecni byli najważniejsi europejscy CAA, a IAOPA reprezentował Philippe Hauser ze szwajcarskiego oddziału AOPA. Biorąc pod uwagę liczbę uczestników reprezentujących CAA z całej Europy, Philippe skorzystał z okazji, aby wyjaśnić obciążenia, jakie napotyka lotnictwo ogólne (GA) w odniesieniu do oceny znajomości języka angielskiego (Language Proficiency - LPR). Omówiono najważniejsze punkty:

Oprócz języków narodowych, we wszystkich krajach w korespondencji dozwolone jest stosowanie jęz. angielskiego, a wymóg jego znajomości w lotach VFR stosuje się tylko w przestrzeniach powietrznych klasy od Delta do Alpha (ale NIE w Echo, Foxtrot i Golf).

Po raz pierwszy wszyscy zgodzili się, że w przyszłości należy wprowadzić pewne ulgi, szczególnie dla pilotów VFR. Przedstawiciel EASA stwierdził, że wymagania dotyczące GA nie powinny być takie same jak w przypadku komercyjnego transportu lotniczego.

Przedstawiciel Eurocontrol w pełni poparł pomysł połączenia LPR z klasyfikacjami przestrzeni powietrznej. Nikt nie naciskał, aby jedynie język angielski mógłby być dozwolony w poszczególnych krajach. Co ważne, głos general aviation był wyraźnie słyszalny, a EASA wydaje się być zainteresowana znalezieniem odpowiedniego rozwiązania dla GA.

Wielu przedstawicieli CAA wyraziło poparcie dla pomysłów wyrażonych przez IAOPA Europe. Dalsze dyskusje na temat wdrażania LPR w Europie pokazały jednak, że pozostaje jeszcze wiele do zrobienia. EASA ma tendencję do wprowadzenia szkolenia w pełni opartego na jęz. angielskim dla pilotów CPL i ATPL, a także w ramach uprawnień IR. Z kolei, Rumunia wprowadziła teraz angielski LP dla personelu pokładowego. Dziwne, że komercyjny transport lotniczy (CAT) ma zamiar podnieść wymagania LPR, podczas gdy dla GA mają one zostać złagodzone. Następne spotkanie grupy zaplanowano na wiosnę 2019 r. i IAOPA ponownie weźmie w nim udział.

Źródło: IAOPA
comments powered by Disqus