Weź udział w ankiecie online EASA dot. licencjonowania załóg lotniczych

EASA Survey

EASA rozpoczęła zewnętrzną ocenę przepisów dotyczących licencjonowania załóg lotniczych, związanych ze szkoleniem wstępnym i okresowym, wydawaniem licencji oraz kompetencji instruktorów i egzaminatorów. Celem Agencji jest dokonanie niezależnej i opartej na faktach analizy obecnie obowiązujących przepisów.

Ankieta ma też pomóc określić, czy ramy regulacyjne odpowiadają celom współczesnego lotnictwa i zmianom w nim zachodzącym oraz ma przedstawić wnioski i zalecenia dotyczące ulepszeń, które mogą zostać wprowadzone na bazie uzyskanych wyników.

Aktywny wkład zainteresowanych stron ma kluczowe znaczenie dla powodzenia tego projektu. W połowie 2019 r. zorganizowane zostaną warsztaty z członkami TeB / STeB oraz zainteresowanymi stronami, w celu przedstawienia wyników ankiety i omówienia zaleceń z nich płynących. Stowarzyszenie IAOPA wspiera inicjatywę i zaprasza wszystkich pilotów do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu.

Ankietę można wypełniać do 28 lutego 2019 r. (LINK)
 

Źródło: IAOPA
comments powered by Disqus