Przejdź do treści
Źródło artykułu

Postępowanie UE przeciwko Danii za odmowę zezwolenia na stacjonowanie samolotów zarejestrowanych za granicą

Komisja Europejska podjęła pierwsze kroki przeciwko Danii za odmowę zezwolenia na stacjonowanie w tym kraju statków powietrznych zarejestrowanych za granicą. Zarówno konstrukcje zarejestrowane w UE, jak i w państwach trzecich podlegają regulacjom prawa UE, ale duński CAA pozwał właścicieli samolotów do sądu za ich posiadanie w tym kraju.

Duński oddział stowarzyszenia AOPA powiadomił Komisję UE o widocznej niezgodności z prawem UE, a Komisja odpowiedziała, wysyłając w czerwcu do Danii wezwanie do usunięcia uchybienia. W tym miejscu Komisja Europejska wskazuje, że duński wymóg podważa swobodę świadczenia usług zapisaną w Traktacie UE, a także swobodny przepływ towarów.

Komisja Europejska stwierdza ponadto, że: Wymóg nałożony przez Danię pociąga za sobą znaczne obciążenie dla właściciela samolotu zarejestrowanego za granicą i w efekcie zniechęca go do bazowania swojego samolotu i korzystania z usług w Danii. Wymóg nałożony przez Danię ma skutek równoważny do ograniczeń ilościowych zakazanych na mocy art. 34 TFUE. Trybunał orzekł, że w przypadku gdy pełna harmonizacja prawa na poziomie Unii miała już miejsce, na przykład w lotnictwie cywilnym, państwa członkowskie nie mogą powoływać się na art. 36 TFUE w celu uzasadnienia środków ograniczających swobodny przepływ towarów.

Dania ma teraz dwa miesiące na ustosunkowanie się do obaw zgłoszonych przez Komisję. W przypadku braku satysfakcjonującej odpowiedzi Komisja może podjąć decyzję o kolejnych krokach.

Oryginalna publikacja dotycząca naruszenia przez Danię przepisów UE (LINK)

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony