Przejdź do treści
C172 na duńskich znakach rejestracyjnych, fot. IAOPA
Źródło artykułu

Postępowanie UE przeciwko Danii za odmowę zezwolenia na stacjonowanie samolotów zarejestrowanych za granicą

Komisja Europejska podjęła pierwsze kroki przeciwko Danii za odmowę zezwolenia na stacjonowanie w tym kraju statków powietrznych zarejestrowanych za granicą. Zarówno konstrukcje zarejestrowane w UE, jak i w państwach trzecich podlegają regulacjom prawa UE, ale duński CAA pozwał właścicieli samolotów do sądu za ich posiadanie w tym kraju.

Duński oddział stowarzyszenia AOPA powiadomił Komisję UE o widocznej niezgodności z prawem UE, a Komisja odpowiedziała, wysyłając w czerwcu do Danii wezwanie do usunięcia uchybienia. W tym miejscu Komisja Europejska wskazuje, że duński wymóg podważa swobodę świadczenia usług zapisaną w Traktacie UE, a także swobodny przepływ towarów.

Komisja Europejska stwierdza ponadto, że: Wymóg nałożony przez Danię pociąga za sobą znaczne obciążenie dla właściciela samolotu zarejestrowanego za granicą i w efekcie zniechęca go do bazowania swojego samolotu i korzystania z usług w Danii. Wymóg nałożony przez Danię ma skutek równoważny do ograniczeń ilościowych zakazanych na mocy art. 34 TFUE. Trybunał orzekł, że w przypadku gdy pełna harmonizacja prawa na poziomie Unii miała już miejsce, na przykład w lotnictwie cywilnym, państwa członkowskie nie mogą powoływać się na art. 36 TFUE w celu uzasadnienia środków ograniczających swobodny przepływ towarów.

Dania ma teraz dwa miesiące na ustosunkowanie się do obaw zgłoszonych przez Komisję. W przypadku braku satysfakcjonującej odpowiedzi Komisja może podjąć decyzję o kolejnych krokach.

Oryginalna publikacja dotycząca naruszenia przez Danię przepisów UE (LINK)

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony