Inicjatywa AOPA Danmark na rzecz bezpieczeństwa na prywatnych lotniskach

Oznaczenia poziome dróg kołowania, fot. Flight Literacy

Po wielu tragicznych wypadkach, które miały miejsce w ostatnich latach, duński oddział Stowarzyszenia AOPA  rozpoczyna nową inicjatywę w zakresie bezpieczeństwa. Ma się ona skoncentrować głównie na prywatnych lotniskach, które częściej się pojawiają w statystykach wypadków.

Inicjatywa obejmuje kilka różnych działań, takich jak:

  • Szersze zastosowanie znaczników połowy drogi startowej na mniejszych lotniskach
  • Oferowanie „AOPA safety reviev” na prywatnych lotniskach
  • Rozpowszechnianie zidentyfikowanych zagrożeń bezpieczeństwa zarówno w Internecie, jak iw odpowiednich publikacjach
  • System NOTAM dla prywatnych lotnisk
  • Publikacje i seminaria na temat bezpieczeństwa koncentrujące się na tym, jak bezpieczniej wykonywać loty z prywatnych lotnisk (wykorzystując również nowoczesne narzędzia i systemy). Na przykład używanie podczas startu znaczników połowy pasa z zasadą kciuka 70/50 (sprawdzenie przez pilota, czy osiągnął co najmniej 70% wymaganej prędkości przy mijaniu znacznika połowy drogi startowej)

Niektóre ze zidentyfikowanych wyzwań wskazywały, że nie ma jasno zdefiniowanego międzynarodowego standardu dla znaczników ½-way (połowa długości drogi startowej) oraz że system NOTAM jest obecnie dostępny tylko dla lotnisk publicznych. Kwestie te mają zostać omówione z odpowiednimi władzami w celu znalezienia najlepszych możliwych rozwiązań.
 

Źródło: IAOPA
comments powered by Disqus