Labesweg, czyli kolebka gdańskiego lotnictwa

Fragment planu Gdańska z 1914 roku (fot. Zbiory PAN Biblioteka Gdańska)

Na stronie portalu Historia.trojmiasto.pl opublikowany został ciekawy artykuł dr Jana Daniluka o kolebce gdańskiego lotnictwa.

Doktor historii Jan Daniluk jest dyrektorem Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego, badaczem historii Gdańska w XIX i XX w., ziem polskich wcielonych do Rzeszy oraz Prus Wschodnich w latach 1933-1945.

"Rozbudowa osiedla na terenie historycznego browaru we Wrzeszczu przywróci niebawem mieszkańcom fragment ulicy, która sto lat temu wyznaczała granicę zabudowy Wrzeszcza. To dobry pretekst, by przypomnieć, że właśnie w tej okolicy powstały pierwsze budynki związane z historią gdańskiego lotnictwa" – pisze dr Jan Daniluk.

Labesweg to dawna (obowiązująca do 1945 r.) nazwa ul. Joachima Lelewela znajdującej się w Dolnym Wrzeszczu. Obecny przebieg ulicy nie odpowiada jednak jej historycznemu układowi. Dawniej rozpoczynała swój bieg przy skrzyżowaniu z główną szosą łączącą Gdańsk z Oliwą (czyli obecną al. Grunwaldzką), przez tory (od 1914 r.) wiaduktem wiodła na wschód, następnie skręcała na południe i biegła dalej w kierunku węzła komunikacyjnego, gdzie krzyżowało się kilka innych, ważnych dróg (dziś: plac ks. Bronisława Komorowskiego).

Dzisiejsza ulica Joachima Lelewela pokrywa się z dawną Labesweg tylko na ostatnim odcinku: od placu gen. Józefa Wybickiego po wspomniany plac ks. Bronisława Komorowskiego.

Peryferie Wrzeszcza

Sto lat temu Labesweg wyznaczała granicę zwartej zabudowy dzielnicy. Na północ od niej, w kierunku Sopotu, poza pojedynczymi, niewielkimi dworkami, były tylko puste, pokryte niewielkimi pagórkami tereny Zaspy.

Od XIX w. większość terenu zamieniono na Wielki Plac Ćwiczeń, wykorzystywany przez jednostki miejscowego garnizonu. To istotne, bo właśnie z wojskiem wiążą się inwestycje, które zlokalizowano przy Labesweg w przededniu wybuchu I wojny światowej, jak i w trakcie jej trwania, a które związały ten fragment miasta na trwałe z historią lotnictwa w naszym regionie.

Na zdjęciu głównym: Fragment planu Gdańska z 1914 r. Widać już Stację Lotniczą im. ks. Fryderyka Zygmunta Hohenzollerna, kompleks koszar telegrafistów, a także zmieniony bieg Labesweg już za wiaduktem nad torami. (fot. Zbiory PAN Biblioteka Gdańska)

Cały artykuł czytaj na stwonie www.historia.trojmiasto.pl

Źródło: historia.trojmiasto.pl
comments powered by Disqus