Dalszy krok do samodzielności GSS Żar

Górska Szkoła Szybowcowa ŻAR, www.glidezar.com

Rok 2010 przeszedł do historii a ostatni jego dzień wpisał się wielkimi literami w kronikę
dziejów szkoły szybowcowej na Żarze. Gdy w większości polskich domów trwały przygotowania do pożegnania roku, w Częstochowie podpisano umowę dotyczącą oddanie w zarządzanie składników materialnych i niematerialnych dotychczasowej GSS Żar do Górskiej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu Polskiego „Żar” im. Adama Dziurzyńskiego.

W imieniu Aeroklubu Polskiego aktu tego dokonał Prezes Włodzimierz Skalik i Sekretarz Generalny Maciej Lipka, a ze strony GSS AP Żar Prezes Bogdan Drenda. Jest to kolejny, bardzo ważny etap na drodze do pełnego usamodzielnienia Szkoły - co stanie się po całkowitym przekazaniu jej majątku. Akt ten daje podstawę do samodzielnego zarządzania Szkołą, jako odrębną jednostką organizacyjną Aeroklubu Polskiego.

Organem nadzorczym GSS AP Żar jest obecnie Rada Szkoły, podlegająca Walnemu Zgromadzeniu Aeroklubu Polskiego, w składzie:
Tomasz Kawa - Przewodniczący Rady
Tadeusz Kmieć - Wiceprzewodniczący Rady
Jarosław Lewiński - Sekretarz Rady
Maciej Prusaczyk - Członek Rady
Romuald Chruściel - Członek Rady
Wojciech Kos -Członek Rady

Bezpośrednie zarządzanie GSS AP Żar sprawuje:
Bogdan Drenda - Prezes Zarządu

Zarząd jest obecnie jednoosobowy, lecz może zostać rozszerzony decyzją Rady. Głównym celem dokonywanych zmian jest zwiększenie efektywności zarządzania i stworzenie nowych możliwości rozwoju tak ważnej dla środowiska lotniczego jednostki.

Tomasz Kawa

Źródło: GSS ŻAR
comments powered by Disqus