Dron w walce z niską emisją

Dron w walce z niską emisją (fot. GIG)

25 października 2016r. o 10.00 w Bytomiu przeprowadzony został raz pierwszy test z wykorzystaniem dronów, które sprawdzą, co spalamy w piecach.

Dzięki zastosowaniu drona, diametralnie skraca się czas procedury kontrolnej, bo urządzenie pobierając próbkę dymu wydobywającą się z naszego komina, natychmiast bada jej skład. Za pomocą specjalnego oprogramowania dane trafiają do operatora i są zapisywane w bazie. Obecność szkodliwych gazów i pyłów świadczy o tym jakiego „paliwa” używa niefrasobliwy lokator – mówi dr inż. Jan Bondaruk, Z-ca Naczelnego Dyrektora ds. Inżynierii Środowiska Głównego Instytutu Górnictwa.

Testy przeprowadzał Główny Instytut Górnictwa, który  opracował  nowatorskie  urządzenie nazywane fachowo: mobilna platforma monitoringu wybranych parametrów niskiej emisji z wykorzystaniem dronów.  Zastosowano w nim własne rozwiązanie laserowych mierników stężenia pyłu, dwutlenku i tlenku węgla. Latające laboratorium cechuje niezawodność działania w trybie „on line” i wysoka dokładność pomiarów, która pozwala na wskazywanie źródeł i wielkości emisji zanieczyszczeń. – Dron mierzy to, co wydostaje się z komina bezpośrednio nad nim, ale też dzięki takim pomiarom można też opracować  mapę zagrożeń i wskazać miejsca kumulacji zanieczyszczeń pyłowych – podkreśla dr Adam Szade, jeden z autorów opracowania.

W mobilnej platformie  monitoringu wybranych parametrów niskiej emisji z wykorzystaniem dronów, zastosowano oryginalne optoelektroniczne rozwiązania Głównego Instytutu Górnictwa, wykorzystujące technologie promieniowania w zakresie światła widzialnego i podczerwonego (VIS i IR).  Metoda pomiaru pozwala zarówno na ocenę gęstości zapylenia,  jak i rozkładu granulometrycznego pyłów, w szczególności frakcji wdychalnych:  PM1, PM2.5 i PM10, które są najbardziej szkodliwe dla zdrowia oraz relacji CO do CO2 w spalinach. Dzięki wykorzystaniu niewielkich aspiratorów akumulatorowych i membran filtracyjnych zamontowanych w głowicach pomiarowych podwieszonych pod dronem, wyniki stężenia zanieczyszczeń pyłowych w powietrzu mogą być następnie zweryfikowane w akredytowanym Laboratorium GIG.

System umożliwia  rejestracje przelotów (obraz z kamery na pokładzie drona, wysokość/odległość od emitera uzyskana za pomocą dalmierza, pozycja geograficzna), wizualizacji danych i wyników oraz  ich interpretacji na mapie, w tym  przy zastosowaniu narzędzi GIS.

W badaniach terenowych zastosowano dron Tarot T15 V2 z maksymalnym ciągiem 8 silników: 20 kg, z możliwością montażu platformy pomiarowej o masie maksymalnej do 4,5 kg. Czas lotu: do 42 min. – w zależności od obciążenia i warunków meteo. Zasięg operacyjny – promień i wysokość od GND: 1000 m. Przeprowadzono pomiar o gęstości zapylenia do 5 miligrama/m3  dla frakcji PM1, PM2.5 i PM10  metodą laserową z dokładnością pomiaru 1 mikrograma/m3  i rozdzielczością 0,1 mikrograma/m3  oraz z określaniem procentowego udziału tych frakcji w zapyleniu całkowitym.

Główny Instytut Górnictwa podpisał również list intencyjny o współpracy w zakresie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie bezzałogowych systemów latających z wiodącymi producentami z terenu województwa śląskiego.

Źródło: Główny Instytut Górnictwa
comments powered by Disqus