Konferencja popularno-naukowa pt. „Za linią wroga” w Koszalinie

Konferencja popularno-naukowa pt. „Za linią wroga” w Koszalinie

Fundacja Historyczna Lotnictwa Polskiego oraz Centrum Szkolenia Sił Powietrznych współorganizatorami wydarzeń promujących historię lotnictwa polskiego w Koszalinie.

Niewątpliwy sukces ostatniej edycji konferencji popularno-naukowej „Historia skrzydłami malowana” zorganizowanej w Koszalinie zdopingował nas do podniesienia poprzeczki jej uczestnikom. Niniejszym ogłaszamy warunki uczestnictwa w dwudniowej konferencji popularno-naukowej pt. „Za linią wroga”, która odbędzie się 16 maja 2015 r. w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej. Współorganizatorami konferencji są Fundacja Historyczna Lotnictwa Polskiego, Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie oraz Koszalińska Biblioteka Publiczna.

Celem konferencji jest popularyzowanie historii lotnictwa ze szczególnym uwzględnieniem historii lotnictwa polskiego. Tytuł konferencji „Za linią wroga” to szeroko pojęty temat zadany i tematyczne referaty wezmą udział w konkursie, którego zwycięzcę wyłoni anonimowe głosowanie uczestników konferencji. Na zwycięskiego prelegenta czekają nagrody. Prelekcja nie może przekraczać 20 minut. Referaty dłuższe nie będą oceniane i automatycznie tracą możliwość wzięcia udziału w konkursie. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ograniczenia liczby prelegentów ze względu na ramy czasowe związane z wynajęciem sali konferencyjnej. Oczywiście przewidziane są również atrakcje „pozakonferenyjne”, tak dla prelegentów, jak i dla słuchaczy.


(fot. fhlp.org)

Uprzejmie prosimy osoby zainteresowane o przesłanie zgłoszenia udziału w konferencji na adres: Fundacja Historyczna Lotnictwa Polskiego, skr. poczt. 51, 04-520 Warszawa lub na adres e-mailowy: konferencja@fhlp.org w terminie do 28 lutego 2015 r. Przesłanie zgłoszenia jest warunkiem uczestnictwa w konferencji oraz jest niezbędne do przygotowania miejsc noclegowych oraz planu obrad plenarnych, który zostanie przesłany uczestnikom do końca marca 2015 r. jako kolejny komunikat organizatorów konferencji.


(fot. fhlp.org)

Referaty nie będą recenzowane i po obróbce redakcyjnej zostaną opublikowane w książce, którą otrzyma każdy prelegent. Pozostali uczestnicy konferencji będą mieli okazję zakupu tego wydawnictwa okolicznościowego na preferencyjnych warunkach. Prosimy o przesłanie tekstów referatów w formie drukowanej oraz w wersji elektronicznej, do 30 marca 2015 r. wraz z formularzem zgłoszenia artykułu. Tutaj mogą Państwo znaleźć ogólne wskazówki dla autorów referatów.

Źródło: Fundacja Historyczna Lotnictwa Polskiego
comments powered by Disqus