III Ogólnopolska Konferencja Prawa Lotniczego i Kosmicznego oraz Forum Technologii w Rzeszowie

III Ogólnopolska Konferencja Prawa Lotniczego i Kosmicznego oraz Forum Technologii w Rzeszowie

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Rzeszów wraz z EUROAVIA Rzeszów zapraszają na III Ogólnopolską Konferencję Prawa Lotniczego i Kosmicznego oraz Forum Technologii, która odbywać się będzie w dniach 23-24.04.2015 r. w Rzeszowie w budynku do Uniwersytetu Rzeszowskiego (Aula Uniwersyteckiego Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno – Przyrodniczej ul. Pigonia 1).

Stolica Podkarpacia będzie gościć specjalistów z zakresu prawa lotniczego oraz licznych prelegentów reprezentujących przemysł lotniczy, którego sercem śmiało można nazwać właśnie Rzeszów. Ponadto, podczas tegorocznej edycji konferencji, zostanie zorganizowane po raz pierwszy Forum Technologii. Jego celem będzie przeprowadzenie warsztatów technicznych i prawnych, związanych z zaproponowanymi obszarami tematycznymi. Zostaną przeprowadzone przez specjalistów, a udział w nich będą mogli wziąć studenci prawa oraz kierunków związanych z lotnictwem.

Projekt jest skierowany zarówno do teoretyków i praktyków prawa lotniczego, przedstawicieli portów lotniczych oraz firm związanych z branżą lotniczą, jak również studentów prawa oraz kierunków związanych z lotnictwem. Mamy nadzieję, że organizowane przedsięwzięcie stanowić będzie forum wymiany opinii i poglądów pomiędzy różnymi środowiskami.

To właśnie na Podkarpaciu skupiona jest większość polskiego przemysłu lotniczego. Stowarzyszenie „Dolina Lotnicza” tworzą firmy przemysłu lotniczego oraz ośrodki naukowo-badawcze, których rozwój jest możliwy dzięki rozbudowanemu zapleczu edukacyjnemu i szkoleniowemu. Dolina Lotnicza jest największym i najbardziej znanym klastrem przemysłowym w Polsce.

W Polsce południowo-wschodniej dostrzegamy ogromne możliwości jakie niesie ze sobą rozwój przemysłu lotniczego, dlatego też podjęliśmy się wyzwania organizacji konferencji, która swoją tematyką dotyka niezwykle ważnego obszaru związanego z jego rozwojem i funkcjonowaniem.

Podczas III edycji „Air law and technology” poruszone zostaną następujące tematy:

  1. Regulacje prawne dotyczące lotów w kosmos i lotów stratosferycznych. Technologia rakietowa i technologie kosmiczne.
  2. Ochrona środowiska a transport lotniczy i działalność w przestrzeni kosmicznej. Napędy elektryczne w lotnictwie.
  3. Prawo konkurencji w przemyśle lotniczym.
  4. Odpowiedzialność cywilnoprawna i karnoprawna kontrolerów ruchu lotniczego w świetle regulacji prawa międzynarodowego i prawa UE. Zarządzanie ruchem lotniczym, zakłócenia, problemy.
  5. Ochrona patentowa nowych wynalazków dofinansowanych przez kapitał zewnętrzny w świetle prawa międzynarodowego.
  6. Prawa pasażera w świetle regulacji prawa międzynarodowego i unijnego.
  7. Ochrona własności intelektualnej w przemyśle lotniczym. Projektowanie i certyfikacja konstrukcji lotniczych.
  8. Terroryzm lotniczy i jego skutki – odpowiedzialność odszkodowawcza. Bezpieczeństwo w lotnictwie.
  9. Katastrofy lotnicze – procedury postępowania związane z wypadkami lotniczymi. Systemy antykolizyjne i nawigacyjne.
  10. Wpływ lobby przemysłu lotniczego na prawo UE.

Program konferencji

Więcej informacji na stronie: www.konferencja-lotnicza.pl oraz na Facebooku

Źródło: Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Rzeszów
comments powered by Disqus