Zasady łatwego dostępu do lotniczych publikacji EASA (rozporządzenie (UE) nr 748/2012)

EASA (logo)

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) opublikowała informację, która zawiera obowiązujące zasady dotyczące dostępu do dokumentów określających zasady uzyskania certyfikatu środowiskowego oraz zdatności do lotu statków powietrznych, a także powiązanych produktów, tj. części i akcesoriów, jak również certyfikacji organizacji projektowych i produkcyjnych.

Publikacja obejmuje aktualnie obowiązujące przepisy wykonawcze (IR), dopuszczalne sposoby spełnienia wymagań (AMC) i materiały zawierające wytyczne (GM), wyświetlane w skonsolidowanym, łatwym do odczytania formacie z zaawansowanymi funkcjami nawigacji poprzez łącza i zakładki.

Dokument ten, generowany za pośrednictwem platformy eRules, będzie regularnie aktualizowany, celem dalszego uwzględniania zmian IR, AMC i GM.

EASA apeluje o przesyłanie swoich opinii i komentarzy na adres erules@easa.europa.eu

Pełna treść dokumentu dostępna jest tutaj (LINK)
 

Źródło: EASA
comments powered by Disqus