EASA ogłasza zwycięzców pierwszego konkursu GA Safety Award

Aplikacja Open Glider Network (OGN)

Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego Unii Europejskiej (EASA) ogłosiła zwycięzców pierwszej edycji konkursu General Aviation (GA) Safety Award. Wydarzenie zostało zorganizowane w kwietniu ubiegłego roku na AERO 2019 w ramach stałego zaangażowania Agencji w lotnictwo ogólne.

GA Safety Award ma za zadanie uhonorować najbardziej korzystną dla bezpieczeństwa GA aplikację, która będzie mogła być użytkowana na smartfonach lub tabletach. Jego celem jest promowanie rozwoju niezawodnych narzędzi w celu poprawy bezpieczeństwa, zachęcanie do inwestowania w tym obszarze oraz dalsze zwiększanie zaangażowania społeczności GA w zwiększanie bezpieczeństwa.

Przedłożone aplikacje zostały ocenione pod kątem ich zdolności do rozwiązania co najmniej jednego z czterech głównych zagadnień określonych w europejskim planie bezpieczeństwa lotniczego (EPAS): utrzymanie kontroli nad statkiem powietrznym, zarządzanie lotem, zapobieganie kolizjom w powietrzu i radzenie sobie z niekorzystnymi warunkami meteorologicznymi.

Laureatami nagrody zostali:

I nagroda – 8 tys. EURO - Sebastian Chaumontet za aplikację Open Glider Network (OGN), która zapewnia ujednoliconą platformę śledzenia szybowców, samolotów GA, paralotniarzy, dronów i innych małych obiektów latających. Platforma OGN pomaga zmniejszyć ryzyko kolizji w powietrzu i zapewnia dopływ bieżących informacji o pogodzie bezpośrednio do kokpitu, aby pomóc pilotom poradzić sobie ze zmieniającymi się warunkami.

II nagroda – 5 tys. EURO - Fundacja PocketFMS dla EasyVFR 4, która zapewnia kompletne rozwiązanie do przygotowania lotu, planowania trasy i nawigacji lotniczej. EasyVFR 4 pomaga pilotom zarządzać lotem i zmniejszać ryzyko kolizji w powietrzu dzięki zapewnieniu narzędzi planowania, które umożliwiają także identyfikację różnych typów przestrzeni powietrznych i linki do odpowiednich NOTAM.

III nagroda – 2 tys. EURO - Flytool i aplikacja, która zapewnia zarówno możliwość zarządzania lotem, jak i również system Safety Management (SMS). Flytool pomaga również zmniejszyć ogólne ryzyko we wszystkich kategoriach lotnictwa. Robi to, zapewniając prostą i łatwą funkcję raportowania zdarzeń, która pozwala menedżerom klubów na analizę zdarzeń i dzielenie się doświadczeniami ze społecznością pilotów.

Więcej informacji o zwycięzcach, ich aplikacjach będzie wkrótce udostępnione na stronie EASA

Źródło: EASA
comments powered by Disqus