Zdarzyło się dzisiaj: "Bombardier CRJ-700 wylądował na budowanej nowej drodze startowej…”

budowana droga startowa na lotnisku Katowice-Pyrzowice

5 lat temu, 5 lipca 2014 r., na lotnisku Katowice Pyrzowice doszło do omyłkowego lądowania na budowanej drodze startowej samolotu Bombardier CRJ-700 (znaki rejestracyjne D-ACPJ). Statek powietrzny wykonywał rejs LH1360 z Frankfurtu. W wyniku tego zdarzenia nikt nie został ranny, a samolot nie został uszkodzony. Budowana ówcześnie droga startowa (obecnie w użytku), była położona równolegle w odległości 200 m od starej drogi startowej (obecnie droga kołowania). Co istotne, ze względu na prowadzone prace budowlane, w dniu zdarzenia na lotnisku EPKT wyłączony był system podejścia precyzyjnego ILS CAT I.

W streszczeniu raportu PKBWL ze zdarzenia 982/14 czytamy:

"Załoga samolotu Bombardier CRJ-700 wykonująca rejs LH1360 w dniu 5 lipca 2014r. z Frankfurtu (EDDF) do Katowic (EPKT) wylądowała na budowanej nowej drodze startowej. Budowana droga startowa, położona równolegle, znajduje się w odległości 200[m] od starej drogi startowej. Na lotnisku EPKT w dniu zdarzenia, ze względu na prowadzone prace budowlane, wyłączony był system podejścia precyzyjnego ILS CAT I. Załoga podczas przygotowania się do lotu otrzymała operacyjny plan lotu wraz z obowiązującymi dla trasy lotu oraz lotniska lądowania informacjami NOTAM.


                       Samolot Bombardier CRJ-700 na płycie postojowej lotniska Katowice-Pyrzowice

Podczas zbliżania się do lotniska EPKT załoga odsłuchała aktualną informację ATIS i zgłosiła swoją pozycję do kontrolera APP. Kontroler APP zapytał załogę czy życzą sobie podejście z widocznością, na co załoga wyraziła zgodę. Przed lądowaniem samolotu, ze względu na opad rzęsistego deszczu, ograniczającego widoczność, kontroler przekazał informację do załogi samolotu o warunkach hamowania na pasie. Załoga potwierdziła odbiór korespondencji. W trakcie podejścia światła właściwej drogi startowej, PAPI i progu THR były włączone na maksymalnym zakresie. Kontroler TWR obserwujący samolot zauważył, że samolot przyziemia na budowanej drodze startowej i ostrzegł załogę o zaistniałej sytuacji oraz o możliwości występowania różnych przeszkód na pasie i konieczności jak najszybszego zatrzymania samolotu.

Załoga potwierdziła odbiór korespondencji. Po lądowaniu na prawej połówce drogi startowej i zatrzymaniu samolotu służby lotniskowe podjechały do samolotu celem sprawdzenia, czy potrzebna będzie pomoc. Pasażerowie zostali poproszeni o przejście do autobusów ustawionych za obszarem trawiastym, rozdzielającym starą i budowaną drogę startową. Następnie przetransportowano ich do terminala lotniskowego. Do terminala udała się też załoga pokładowa. Ze względu na brak utwardzonych nawierzchni łączących budowaną drogę startową z istniejącą infrastrukturą lotniskową wykonano lot techniczny z budowanej drogi startowej. Samolot został przebazowany na właściwa drogę startową i po lądowaniu ustawiony na płycie postojowej lotniska w Katowicach".


                 Ślady przyziemienia samolotu Bombardier CRJ-700 (~870[m] od początku nawierzchni 27)

Oznaczenia budowanej drogi startowej:


W związku z zakończeniem prac obejmujących wykonanie podbudowy drogi startowej z betonu cementowego oraz mając na względzie uniknięcie błędnej interpretacji przez załogi lądujących statków powietrznych nowych nawierzchni jako czynnej drogi startowej, Zarządzający lotniskiem zlecił, Wykonawcy budowy wykonanie i utrzymanie oznakowania poziomego zamkniętej drogi na każdym końcu budowanej drogi startowej. Oznakowanie to powinno być koloru białego na kontrastowym tle (tj. czarne obwódki) i mieć kształt oraz wymiary zgodne z Aneksem 14 ICAO dotyczącym „Projektowanie i eksploatacja lotnisk”.

Warunki atmosferyczne:

METAR EPKT 051600Z 21010KT 9999 -SHRA FEW050CB 20/16 Q1011
METAR EPKT 051530Z 23012G24KT 9999 FEW050CB 24/14 Q1011
METAR EPKT 051500Z 23007KT 180V260 CAVOK 25/13 Q1011


                     Sprzęt budowlany na budowanej drodze startowej (~260[m] od początku nawierzchni 27)

Komunikat ATIS:

Zgodnie z propozycją PKBWL oraz zastosowaną w dniu zdarzenia metodą wprowadzono do informacji ATIS komunikat ostrzegający przed możliwością pomyłki podczas lądowania.

W związku z przeprowadzoną przez Urząd Lotnictwa Cywilnego doraźną kontrolą na lotnisku Katowice-Pyrzowice w dn. 7-8.07.2014 wydano zalecenie:

„Na budowanej drodze startowej wykonać dodatkowo oznakowanie zamkniętej drogi startowej (krzyż) stosując kolor czerwony. Krzyże w tym kolorze powinny zostać mieszczone w pobliżu obu progów oraz na środku drogi startowej.” Zarządzający lotniskiem wprowadził poprawne oznaczenia zamkniętej drogi startowej.


                                   Oznaczenie zamkniętej drogi startowej w rejonie progu THR27

Raport wstępny nr 982/14 dostępny jest na stronie bezpieczenstwo.dlapilota.pl


Na portalu bezpieczeństwo.dlapilota.pl codziennie publikujemy zestawienie zdarzeń z danego dnia z lat ubiegłych. Publikacje w zamierzeniach mają służyć jako narzędzie szkoleniowe i mają pomóc pilotom unikać błędów popełnianych przez innych. Zapraszamy do lektury.

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus