Wypadek AT-3 k. Milewa - raport końcowy PKBWL

Wypadek AT-3 k.Milewa, fot. PKBWL

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych opublikowała raport końcowy z wypadku samolotu AT3 R100 (znaki rejestracyjne SP-RWD), do którego doszło 25 lipca 2020 r. w miejscowości Wycinki k. Milewa. w woj. mazowieckim W wyniku tego zdarzenia statek powietrzny został całkowicie zniszczony, ale jego pilot doznał jedynie niewielkich obrażeń ciała.


W raporcie 1997/20 czytamy:

W dniu 25 lipca 2020 roku pilot przybył na lotnisko Warszawa-Babice celem wykonania lotu po trasie Warszawa-Babice, Milewo, Olsztyn-Dajtki, Babice. Po złożeniu planu lotu i przygotowaniu samolotu AT3 R100 do lotu, pilot otrzymał zgodę na kołowanie do pasa 28. Po zajęciu drogi startowej wystartował z lotniska Warszawa-Babice o godzinie 17:06.

Po wyjściu z kręgu nadlotniskowego kontynuował lot w kierunku miejscowości Szpondowo, po czym przyjął kurs do lądowiska Milewo. Pilot zgłosił do FIS "Olsztyn Informacja" prośbę o przejście na częstotliwość lądowiska Milewo. Pilot oświadczył, że po otrzymaniu zgody dwukrotnie zgłaszał się na częstotliwości lądowiska Milewo podając swoją pozycję oraz chęć wykonania niskiego przelotu (low pass). Pomimo braku odpowiedzi ze strony lądowiska pilot kontynuował lot. Następnie rozpoczął manewr zniżania, początkowo do wysokości 1300 stóp do pasa 36.


Po zmniejszeniu prędkości do około 75 węzłów, pilot wysunął klapy początkowo na 15 stopni, a następnie na 30 stopni, wchodząc bezpośrednio do czwartego zakrętu. Będąc na krótkiej prostej do pasa 36 pilot samolotu zauważył szybowiec, który również wykonywał manewr podejścia do lądowania (według oświadczenia pilota szybowca zgłosił on pozycję z wiatrem na częstotliwości lądowiska Milewo). Po chwili był w trakcie wykonywania czwartego zakrętu, również do pasa 36 (pilot szybowca oświadczył, że w trakcie wykonywania czwartego zakrętu szybowiec był przechylony na lewe skrzydło i nie był w stanie zauważyć nadlatującego samolotu).

Według oceny pilota samolotu w krytycznym momencie szybowiec znalazł się w odległości około 10 metrów przed nim na tej samej wysokości. Pilot samolotu, chcąc uniknąć zderzenia, gwałtownym ruchem manetki gazu zwiększył moc silnika, z jednoczesnym energicznym zaciągnięciem drążka sterowego na siebie. W wyniku w/w manewru nastąpiło dynamiczne przeciągnięcie samolotu i wejście w prawy korkociąg. Pilot będąc w korkociągu próbował zgodnie z wyuczoną wcześniej teorią wyjść z niego, stwierdził również, iż miał wrażenie, że tuż przed zderzeniem z ziemią rotacja samolotu ustała.Samolot zderzył się z gęsto porośniętym młodnikiem (drzewa o wysokości około 10 metrów i średnicy od 2 do 20 cm). Pilot nie stracił przytomności i kiedy poczuł zapach paliwa zamknął krany paliwowe, wyjął kluczyk ze stacyjki i wyłączył odbiorniki prądu. Wypiął się z pasów bezpieczeństwa i wypchnął owiewkę kabiny energicznym kopnięciem. Po wydostaniu się z kabiny odnalazł telefon komórkowy i powiadomił o wypadku służby ratownicze (tel. 112). Pilot szybowca wylądował bez następstw na lądowisku Milewo. Po wylądowaniu dowiedział się od zarządzającego lądowiskiem o zaistniałym zdarzeniu i pozostał do dyspozycji PKBWL.


Ustalenia zespołu badawczego

 • Pilot posiadał ważną licencję i kwalifikacje niezbędne do wykonania lotu.
 • Pilot posiadał ważne orzeczenie lotniczo-lekarskie, był wypoczęty.
 • Statek Powietrzny wpisany do Rejestru Cywilnych SP.
 • Warunki atmosferyczne w dniu zdarzenia pozwalały na wykonanie lotu.
 • Statek powietrzny był ubezpieczony, OC ważne do 20 maja 2021 r.
 • Pozwolenie radiowe ważne do 20 maja 2029 r.
 • Świadectwo zdatności w zakresie hałasu wydane w dniu 7 kwietnia 2020 r.
 • Posiadał ważny protokół ważenia samolotu AT3 R100 nr fabryczny AT3-086.
 • Poświadczenie przeglądu zdatności do lotu ważne do 7 maja 2021 r.
 • Samolot był sprawny, właściwie obsługiwany, dokumentacja SP była prowadzona prawidłowo.
 • Samolot przed zderzeniem z ziemią posiadał około 90 litrów paliwa w wyniku zderzenia z ziemią zbiorniki uległy rozszczelnieniu, a paliwo wyciekło do gruntu.
 • Silnik samolotu pracował do chwili zderzenia z ziemią.
 • Przed zderzeniem z ziemią pilot nie zgłaszał niesprawności samolotu.
 • Pilot nie był pod wpływem alkoholu, ani środków odurzających.
 • Komisja dokonała oględzin szybowca na lądowisku Milewo i nie stwierdziła jakichkolwiek uszkodzeń mogących świadczyć o kontakcie z samolotem w powietrzu.


Przyczyny zdarzenia 

 • Nienawiązanie łączności radiowej z lądowiskiem.
 • Brak dostatecznej obserwacji przestrzeni powietrznej.
 • Wykonanie manewru uniku w sposób prowadzący do dynamicznego przeciągnięcia i korkociągu.

Czynniki sprzyjające zaistnieniu zdarzenia

 • Brak doświadczenia (pierwszy samodzielny lot po uzyskaniu licencji).
 • Brak nawiązania kontaktu z zarządzającym lądowiska Milewo, a tym samym nieuzyskanie zgody na wykonanie zaplanowanej operacji.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Nie sformułowano.


Propozycje zmian systemowych i/lub inne uwagi

Nie sformułowano.


Pełny Raport Końcowy 1997/20 dostępny jest tutaj (LINK)

Czytaj również:
Dlaczego wśród pilotów panuje nonszalancja względem obowiązujących przepisów i procedur?

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus