Przejdź do treści
Dziennik Ustaw 144
Źródło artykułu

Wojsko może przekazać lotniska na potrzebny cywilne.... już za dwa dni?

22 sierpnia 2008 wejdzie w życie ustawa z 10 lipca 2008 roku o zmianie ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agnecji Mienia Wojskowego oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. nr 144, poz. 901) .

Rozporządzenie mówi o przekazaniu części wojskowych lotnisk na potrzeby cywilne. Takie nieruchomości Skarbu Państwa, wojewodowie przekażą w darowiźnie gminom, powiatom lub województwom, by te założyły lub rozbudowały miejscowe lotniska użytku publicznego.

Wzmiankowane grunty, jednostki samorządu terytolialnego mogą wynająć, wydzierżawić lub użyczyć na co najmniej 30 lat na rzecz podmiotu, który zbuduje lub poprowadzi lotnisko.
FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony