UTC przekazuje milion złotych na rzecz Fundacji Wspierania Edukacji

UTC przekazuje milion złotych na rzecz Fundacji Wspierania Edukacji

28 listopada 2014 r. podczas konferencji prasowej poświęconej podsumowaniu dwóch lat działalności Fundacji Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu „Dolina Lotnicza”, Thomas Reynaert, Prezydent United Technologies International Operations (UTC), przekazał na ręce Adama Marcińca, Członka Zarządu Fundacji, czek o wartości miliona złotych. Uzyskane środki zostaną przeznaczone na zakup nowoczesnych demonstratorów praw fizyki, które będą wykorzystywane w ramach interaktywnych programów edukacyjnych skierowanych do młodzieży.

Globalny koncern United Technologies Corporation (UTC) jest jedną z największych korporacji wysokich technologii na świecie. Grupa UTC od wielu lat jest obecna również w Polsce, gdzie w ramach 10 spółek zatrudnia łącznie ponad 10 000 pracowników. Poszczególne oddziały UTC w Polsce w znaczącym stopniu partycypowały w ogłoszonej podczas konferencji dotacji.

- Edukacja ze szczególnym uwzględnieniem nauk ścisłych to jeden ze strategicznych obszarów wspieranych przez UTC – powiedział podczas wręczania czeku Thomas Reynaert, Prezydent United Technologies International Operations (UTC) – To honor mieć okazję wspomóc Fundację powołaną do życia przez Stowarzyszenie Dolina Lotnicza, które w dniu swojego powstania ponad 11 lat temu otrzymało od UTC grant w wysokości 300 000 dolarów. To, jak ta inicjatywa zmieniła obraz przemysłu lotniczego w Polsce, pokazuje, że była to świetna inwestycja – dodał.

Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu „Dolina Lotnicza” została utworzona dwa lata temu przez Stowarzyszenie Producentów Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza”. Jej głównym zadaniem jest prowadzenie działalności oświatowo-naukowej, w szczególności w zakresie popularyzacji nauki i edukacji, podnoszenia poziomu wykształcenia dzieci i młodzieży, zwłaszcza z obszarów wiejskich, wiejsko-miejskich i małych miast oraz popularyzacji idei kształcenia. Głównym obszarem działalności Fundacji jest Podkarpacie, czyli region, na terenie którego od wielu lat z sukcesami rozwija się krajowy przemysł lotniczy.

- Podjęta przez UTC decyzja o przeznaczeniu miliona złotych na rzecz Fundacji jest elementem konsekwentnie realizowanej od ponad 10 lat strategii Doliny Lotniczej – powiedział Marek Darecki, Prezes WSK Rzeszów, należącego do UTC, oraz Prezes Stowarzyszenia Dolina Lotnicza - Wśród kilku kluczowych kierunków działania stowarzyszenia znajduje się między innymi usprawnienie systemu edukacyjnego, tak aby był zdolny do kształcenia wysoko wykwalifikowanych kadr zarówno na poziomie zawodowym, jak i inżynierskim – dodał.

Od momentu powstania Doliny Lotniczej w 2003 roku na Podkarpaciu opracowane i wdrożone zostały działania edukacyjne na wszystkich poziomach kształcenia, od podstawówek z tzw. „Politechniką Dziecięcą”, przez gimnazja i szkoły średnie z interaktywnymi lekcjami fizyki nazywanymi odpowiednio „Odlotowa Fizyka” i „Sugestia”, po usystematyzowane programy staży czy wizyt młodzieży szkolnej w firmach lotniczych. Jednym z ważniejszych programów było powołanie 12 centrów kształcenia praktycznego, które otrzymały wsparcie finansowe z Urzędu Marszałkowskiego woj. Podkarpackiego na budowę i wyposażenie warsztatów szkolnych w oparciu o wymagania przemysłu lotniczego. Obecnie wdrażana jest druga faza projektu polegająca na podnoszeniu kwalifikacji nauczycieli przedmiotu. Projekt realizowany jest we współpracy z Politechniką Rzeszowską.

- Politechnika Rzeszowska w podejmowanych działaniach kieruje się chęcią rozwoju i ciągłej poprawy jakości kształcenia. Z tego też powodu od samego początku bierze czynny udział w realizacji i tworzeniu takich projektów jak „Politechnika Dziecięca” czy programy skierowane do uczniów na wyższych szczeblach edukacji. Funkcja Patrona, jaką pełni Politechnika, jest nie tylko zaszczytna, ale pozwala nam mieć realny wkład w kształcenie najmłodszych i ukierunkowywanie ich zainteresowań na przedmioty techniczne – powiedział prof. Adam Marciniec, Prorektor ds. Kształcenia Politechniki Rzeszowskiej.

Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu „Dolina Lotnicza” pozyskuje swoje środki zarówno z darowizn, jak i działalności komercyjnej polegającej między innymi na prowadzeniu pokazów naukowych podczas różnego rodzaju imprez. Przez ostatnie lata w ramach projektu Politechnika Dziecięca, skierowanego do uczniów szkół podstawowych, wzięło udział ponad 12 tyś dzieci, które zostały wyłonione z dwukrotnie większej liczby chętnych. Od momentu powstania Fundacji w kilku miastach województwa podkarpackiego zostały utworzone filie, w których raz w miesiącu odbywają się zajęcia adresowane do dzieci w wieku 6-12 lat. Do tej pory filie działają w Mielcu, Ustrzykach Dolnych i Dębicy. W przyszłym roku planowane jest utworzenie dwóch kolejnych. Reorganizowane w obecnym roku programy edukacyjne „Odlotowa Fizyka” i „Sugestia” kierowane są do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i średnich, a liczba uczestników, którzy wzięli w nich udział, sięga łącznie kilkunastu tysięcy. Jednym z planowanych na najbliższy czas projektów Fundacji jest utworzenie Interaktywnego Centrum Edukacji Naukowo-Technicznej.

- Inicjatywa ta jest doskonałym przykładem społecznej odpowiedzialności biznesu, którą od dekady demonstruje UTC na Podkarpaciu i w całej Polsce – powiedział Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego – Branża lotnicza jest głównym motorem naszej gospodarki, co roku generując setki nowych miejsc pracy. Interaktywne Centrum Edukacji będzie kolejnym kamieniem milowym w naszych wspólnych staraniach o to, aby inspirować młodych ludzi i zapewnić dopływ wysoko wykwalifikowanej kadry inżynierskiej do firm lotniczych w regionie - dodał.


United Technologies

United Technologies Corporation (UTC) jest jedną z największych korporacji wysokich technologii na świecie. Dostarcza na globalne rynki innowacyjne i zaawansowane produkty oraz usługi. Każda z firm tworzących UTC – Pratt&Whitney, Sikorsky, UTC Aerospace Systems, UTC Building & Industrial Systems, Control & Security to niekwestionowani liderzy swoich branż. UTC ma swoje zakłady na całym świecie i zatrudnia ponad 212 000 pracowników. Korporacja od wielu lat rozwija swoją działalność również w Polsce, gdzie dzięki milionowym inwestycjom z powodzeniem funkcjonuje 10 organizacji spod znaku UTC zatrudniających ponad 10 000 pracowników. Wszystkie to bardzo nowoczesne organizacje, stosujące najnowocześniejsze technologie oraz najwyższe standardy w zakresie warunków i etyki pracy oraz ochrony środowiska.

Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu „Dolina Lotnicza”

Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu „Dolina Lotnicza” powstała w wyniku długotrwałej współpracy i podejmowanych przez Politechnikę Rzeszowską oraz WSK „PZL-Rzeszów” S.A. inicjatyw. Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu „Dolina Lotnicza” została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 26 listopada 2012r. Fundatorem jest Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza”, natomiast Patronem Politechnika Rzeszowska.

Dolina lotnicza

Dolina Lotnicza to klaster przemysłowy zrzeszający ponad 100 firm reprezentujących krajową branżę lotniczą. Obecnie Dolina Lotnicza zatrudnia około 23 tys. osób. Szacuje się, że w ciągu najbliższych pięciu lat na jej terenie powstanie 4 tys. nowych miejsc pracy.

Źródło: United Technologies
comments powered by Disqus