ULC o bezzałogowych statkach powietrznych w Polsce

Bezzałogowy statek powietrzny: Oktokopter - latająca kamera, fot. Jacek Drofiak / Artur Gajdziński

W dniu dzisiejeszym Urząd Lotnictwa Cywilnego opublikował na swojej stronie komunikat ws. świadectw kwalifikacji UAVO oraz zasad wykonywania lotów VLOS. Prezes Urzędu przypomina o obowiązku posiadania świadectwa kwalifikacji wynikających z art. 95 ust. 2 pkt. 5a ustawy z dn. 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393), nałożonym na osoby będące operatorami bezzałogowych statków powietrznych używanych w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe.

Wszelkie informacje odnośnie zasad uzyskiwania wymaganego świadectwa, znajdą Państwo na stronie interntowej Urzędu w zakłądce "bazzałogowe statki powietrzne".


Samolot bezzałogowy FlyEye. Fot. PAP/ Andrzej Grygiel 08.03.2012, Źródło: Serwis Nauka w Polsce


Czytaj także:
Czy mogę legalnie latać modelem zdalnie sterowanym?


Przy okazji publikacji tego komunikatu na stronie pojawił się także Raport o aktualnym stanie prawnym odnoszącym się do bezzałogowych statków.  W raporcie czytamy: 

Jak wynika z analizy informacji dostępnych w internecie, brak regulacji prawnych określających zasady użytkowania UAV, nie przeszkodził w dynamicznym rozwoju lotnictwa bezzałogowego w Polsce. Wskazuje na to działanie ponad 60 firm związanych z różnymi gałęziami lotnictwa bezzałogowego, z czego przynajmniej 40, to firmy usługowe. (…)

Szczególnie dynamiczny rozwój tego rodzaju statków powietrznych na terenie Polski ma miejsce od około 4-5 lat. Wynika to z coraz większego dostępu do zaawansowanej elektroniki wykorzystywanej w tego rodzaju konstrukcjach. Często, są to statki powietrzne budowane zupełnie amatorsko, a mimo to posiadają systemy stabilizacji, nawigacji satelitarnej czy autopilota potrafiącego reagować nawet w sytuacjach awaryjnych. (…)


Oktokopter - latająca kamera. fot. Jacek Drofiak / Artur Gajdziński

Omawiając lotnictwo bezzałogowe nie sposób nie wspomnieć o coraz bardziej popularnym hobby, którym są tzw. loty FPV (First Person View). Określenie to zwykle kojarzone jest z rekreacją i modelarstwem. Jednak ze względu na osiągi i możliwości budowanych zupełnie amatorsko maszyn należy uznać, że w wielu przypadkach są to operacje nie różniące się od tych wykonywanych w profesjonalnym lotnictwie bezzałogowym. FPV polega na wyposażeniu modelu latającego w kamerę pokładową i system do bezprzewodowego przekazywania obrazu wideo do operatora na ziemi. (…)

W Polsce, na dzień dzisiejszy wolno wykonywać loty w zasięgu wzroku operatora. W przypadku lotów innych niż rekreacyjne i sportowe należy posiadać świadectwo kwalifikacji, badania lotniczo-lekarskie odpowiedniej klasy oraz ubezpieczenie. Bezzałogowce cięższe niż 25 kg muszą uzyskać pozwolenie na wykonywanie lotów w kategorii specjalnej natomiast loty poza zasięg wzroku operatora możliwe są jedynie w wydzielonych strefach. (...)


Stacja kierowania lotem oraz samolot FlyEye (zasięg około 30 km, wysokość lotu: 3000 m czas lotu 2h), Źródło

Dalszy rozwój i funkcjonowanie polskiego lotnictwa bezzałogowego, będzie w dużym stopniu uzależniony od właściwie skonstruowanych regulacji prawnych obejmujących ten obszar lotnictwa. (…) Prace legislacyjne wymagają jednak odpowiedniego przygotowania oraz gruntownego poznania lotnictwa bezzałogowego. W tym celu Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego powołał w marcu 2013 r. Zespół do spraw bezzałogowych statków powietrznych. Zespół realizuje swoje zadania poprzez organizację spotkań i konsultacji z przedstawicielami i specjalistami z branży, uczestniczenie w szkoleniach i konferencjach tematycznych oraz zbieranie i analizę informacji odnośnie wykorzystania UAV w Polsce. Wyniki tych działań pozwolą określić specyfikę i potrzeby różnych sektorów rynku UAV, rodzaje użytkowanego sprzętu, zakres realizowanych lotów i wiele innych istotnych informacji. (...)

Poza omówieniem stanu prawnego w Polsce, w raporcie zosały także opisane regulacje stworzone i stosowane w różnych państwach Europy oraz w USA. 

Raport w całości dostępny jest tutaj

 

Śmigłowiec zdalnie sterowany, przystosowany do przenoszenia kamery w czasie kręcenia ujęć do reklamy. Lotnisko Ułęż. fot. Jacek Drofiak / Artur Gajdziński  

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus