Strefy TS408 i TS409 w związku z ćwiczeniami lotniczymi PUMA-20

Strefa TS408 w związku z ćwiczeniami lotniczymi PUMA-20

W związku z ćwiczeniami PUMA-20, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej utworzyła strefę TS408. Strefa będzie aktywna od 16 marca 0900 UTC do 20 marca 1300 UTC.

Informacje mają charakter TYLKO ORIENTACYJNY dlapilota.pl nie bierze ŻADNEJ odpowiedzialności za ewentualne błędy w niniejszej interpretacji. Informacje operacyjne należy sprawdzić we WSZYSTKICH OFICJALNYCH publikacjach!

D0428/20 NOTAMN

Q) EPWW/QRTCA/IV/BO /W /000/125/5356N02203E026
A) EPWW B) 2003160900 C) 2003201300
D) 0900-1300
E) TEMPORARY SEGREGATED AREA TS408 (MILITARY EXERCISE PUMA-20) ACT.
DURING ACTIVITY AREA IS NOT CLASSIFIED.
LATERAL LIMITS:
1. 534345N 0213455

E
2. 540649N 0213535E
3. 540552N 0222901E
4. 534629N 0222802E
5. 534547N 0215122E
1. 534345N 0213455E
VERTICAL LIMITS: GND - FL125.
ENTRY INTO AREA REQUIRES PRIOR PERMISSION FROM ORGANISER.
FLIGHT BUFFER ZONE FBZ
LATERAL LIMITS:
1. 541148N 0213355E
2. 541040N 0223144E
3. 540905N 0223547E
4. 540615N 0223740E
5. 534532N 0223623E
6. 534259N 0223412E
7. 534134N 0222948E
8. 534052N 0215241E
9. 533848N 0213539E
10.533932N 0213002E
11.534250N 0212624E
12.540733N 0212704E
13.541028N 0212930E
1. 534345N 0213455E
VERTICAL LIMITS: FL095 - FL125.
EU RESTRICTIONS : EUTS408ZR.
NOT AVBL FOR TFC.
F) GND G) FL125
CREATED: 03 Feb 2020 09:13:00
SOURCE: EUECYIYN


 

D0429/20 NOTAMN
Q) EPWW/QRTCA/IV/BO /W /000/125/5337N02206E026
A) EPWW B) 2003160900 C) 2003201300
D) 0900-1300
E) TEMPORARY SEGREGATED AREA TS409 (MILITARY EXERCISE PUMA-20) ACT.
DURING ACTIVITY AREA IS NOT CLASSIFIED.
LATERAL LIMITS:
1. 534629N 0222802E
2. 534228N 0223557E
3. 532536N 0223005E
4. 532604N 0213441E
5. 534345N 0213455E
6. 534546N 0215103E
1. 534629N 0222802E
VERTICAL LIMITS: GND - FL125.
EXC EPR23.
ENTRY INTO AREA REQUIRES PRIOR PERMISSION FROM ORGANISER.
FLIGHT BUFFER ZONE FBZ 409Z
LATERAL LIMITS:
1. 532549N 0212620E
2. 534507N 0212632E
3. 534803N 0213032E
4. 535049N 0214955E
5. 535122N 0223033E
6. 534541N 0224232E
7. 534215N 0224428E
8. 532237N 0223712E
9. 532045N 0223225E
10.532105N 0213251E
11.532248N 0212810E
1. 532549N 0212620E
VERTICAL LIMITS: FL095 - FL125.
EU RESTRICTIONS : EUTS409ZR.
NOT AVBL FOR TFC.
CONTACT: +48 261 335 863/250, +48 502 464 696, +48 727 013 456/824.
F) GND G) FL125
CREATED: 03 Feb 2020 09:37:00
SOURCE: EUECYIYN

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus