Spółka lotniskowa przejmuje lotnisko w podrzeszowskiej Jasionce

Rzeszów

Według informacji Rzecznika prasowego Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu dzisiejszym (30 czerwca 2009 roku) na lotnisku w podrzeszowskiej Jasionce odbędzie się oficjalne przejęcie zarządzania Portem Lotniczym przez Spółkę Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” sp. z o.o.

Uroczystość poprzedzi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników, w czasie którego jeden z udziałowców - Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze - oficjalnie wprowadzi swoje udziały do spółki. Drugi ze wspólników – większościowy udziałowiec, czyli Województwo Podkarpackie, swój wkład finansowy i nieruchomości wniósł do spółki już 29 maja 2009 roku. Województwo Podkarpackie wniosło wówczas wkład pieniężny w kwocie 19.999.866 zł oraz nieruchomości o wartości 169.920.934 zł. W sumie dało to kwotę 189.920.800 zł.

Kapitał zakładowy spółki wynosi aktualnie 226.435.700,00 zł, w dniu 30 czerwca 2009 zostanie podniesiony o kwotę 175.472.770,00 złotych. W wyniku tego podwyższenia kapitał zakładowy spółki wyniesie 401.908.470 złotych. Tym samym Spółka Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka uzyska pełną zdolność zarządzania Portem Lotniczym Rzeszów-Jasionka.

W uroczystościach wezmą udział między innymi: Marszałek Województwa Podkarpackiego Zygmunt Cholewiński, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Bogdan Rzońca, Minister Skarbu Państwa Aleksander Grad, Wiceminister Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz, Prezes PPL Michał Marzec, Prezes Zarządu Spółki „Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka” Stanisław Nowak, Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury Zbigniew Rynasiewicz, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Grzegorz Kruszyński.

Spółka Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” sp. z o.o. została utworzona w dniu 18 grudnia 2007 roku, jako spółka niskokapitałowa przez Województwo Podkarpackie (50,22% udziałów) i Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”(49,78% udziałów). W dniu 16 grudnia 2008 roku miało miejsce pierwsze podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o 27.475.200 zł w formie wniesienia przez Województwo Podkarpackie aportu – urządzeń infrastruktury lotniskowej zakupionych w ramach Kontraktu wojewódzkiego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2008.

W dniu 29 kwietnia 2009 r. Komisja Europejska wydała decyzję zezwalającą na udzielenie spółce pomocy publicznej obejmującej kapitał założycielski, urządzenia infrastruktury lotniskowej, nieruchomości oraz wkład pieniężny na inwestycje realizowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus