Przepisy dronowe 2021, czyli jak latać legalnie i bezpiecznie?

Wykonywanie lotów dronem, zachodzące słońce, fot. masalski.pl

Zakup drona to dopiero niewielki początek przygody z obserwowaniem świata z wysokości. 31 grudnia 2020 roku zostały wprowadzone nowe, ujednolicone przepisy regulujące loty bezzałogowe statkami powietrznymi. Przepisy te dotkną niemal wszystkich użytkowników dronów. Sprawdź co należy zrobić aby móc latać dronem w 2021 roku!

Rejestr operatorów

Użytkownik, który ma zamiar używać swojego drona musi zarejestrować się jako jego operator. Rejestru dokonuje się poprzez zgłoszenie elektroniczne na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Aby go zarejestrować konieczne będzie podanie: 

  • imienia i nazwiska operatora;
  • adresu zamieszkania lub siedziby firmy
  • adresu e-mail i numeru telefonu

Po dokonaniu zgłoszenia podobnie jak podczas rejestracji pojazdu, każdy operator dostanie numer rejestracyjny, który zobowiązany jest umieści na swoim dronie.

Obowiązek rejestracyjny dotyczy użytkowników dronów o wadze powyżej 250g lub dronów poniżej 250g ale wyposażonych w rejestrator danych, czyli najczęściej kamerę. Rejestracji dokonuje się w kategorii otwartej.

Jako operator może zarejestrować się również osoba niepełnoletnia, powyżej 14 roku życia, ale do tego wymagana będzie zgoda jej opiekuna prawnego.

Jeśli chcesz kupić drona o wadze poniżej 250g, polecamy modele DJI Mavic.

Szkolenie


Każdy użytkownik, który ma zamiar latać dronem o masie powyżej 250g lub takim, wyposażonym w czujnik rejestracji danych musi odbyć szkolenie. Podstawowe szkolenie jest proste, polega na wypełnieniu testu on-line. Natomiast jeśli osoba dokonująca rejestracji drona posiada ważne świadectwo kwalifikacji operatora BSP nie ma konieczności przechodzenia szkolenia. Wówczas należy złożyć wniosek o konwersję uprawnień.

Gdzie latać dronem?

Po pozytywnym zaliczeniu szkolenia i zarejestrowaniu się na operatora drona w kategorii ogólnej będzie można wykonywać loty w trzech podkategoriach:

  • A1 - dopuszczalne są przeloty nad osobami postronnymi ale istnieje zakaz lotów nad zgromadzeniami.
  • A2 - W tej podkategorii znajdują się drony do 4kg. Mają zakaz lotów nad osobami i zgromadzeniami, a minimalna odległość od osób to 30 metrów lub 5 metrów gdy dron posiada funkcję ograniczonej prędkości do 5m/s.
  • A3 - drony do 25kg, zakaz lotów nad osobami i zgromadzeniami, minimalna odległość pozioma od osób i zabudowań to 150m.

Istnieją jeszcze dwie kategorie możliwych lotów. Kategoria szczególna i certyfikowana. Aby uzyskać możliwość lotów w kategorii szczególnej należy uzyskać oświadczenie o lotach według scenariusza standardowego opublikowanego przez EASA lub ULC, uzyskać zgodę Prezesa ULC lub Certyfikat Operatora Lekkiego Bezzałogowego Systemu Powietrznego. Kategoria szczególna obejmuje loty w warunkach VLOS i BVLOS.

Certyfikat operatora lekkiego bezzałogowego systemu powietrznego

Jest to certyfikat dla operatorów, którzy profesjonalnie chcą zająć się obsługą dronów. Skorzystają z nich osoby, które w celach hobbystycznych lub zawodowych chcą tworzyć nagrania z przelotów lub fotografię z wysokości. Ponadto warto posiadać certyfikat UAVO jeśli przypadkiem wleci się na teren, na którym nie można latać bez stosownych uprawnień.

Podsumowanie

Od 31 grudnia w Unii Europejskiej obowiązują przepisy, które nakładają na operatorów obowiązek posiadania minimalnych kompetencji do obsługi BSP. Obowiązek rejestracji operatora drona posiadają wszystkie osoby, które chcą latać dronem o masie powyżej 250g lub takim z wbudowaną kamerką. Jeśli użytkownik będzie latać dronem o masie do 250g bez rejestratora danych nie musi go rejestrować ani zdawać egzaminu on-line. Samodzielnym, zarejestrowanym operatorem drona może być osoba w wieku powyżej 14l at.


Artykuł sponsorowany

Źródło: dlapilota