Port Lotniczy Bydgoszcz wprowadził opłatę za operacje „low pass”

Cessna 152

W związku z publikacją nowego cennika Portu Lotniczego w Bydgoszczy, w którym pojawiła się opłata za wykonywanie operacji „low pass”, poprosiliśmy rzecznika prasowego lotniska o oficjalny komentarz spółki w tej kwestii.

Niniejszym publikujemy pełną treść odpowiedzi, którą otrzymaliśmy:

„W odpowiedzi na przesłane pytanie z dnia 19 stycznia br., dotyczące opłat lotniskowych obowiązujących w Porcie Lotniczym Bydgoszcz SA informuję, że zmiany zostały wprowadzone cennikiem z dnia 01.01.2021 r.

Zmiany w cenniku zostały wprowadzone zgodnie z lit. prawa lotniczego, po uprzedniej konsultacji z podmiotami określonymi ustawa ww. prawa. Dodatkowo, o zmianach w cenniku opłat lotniskowych informowaliśmy przewoźników i partnerów, operujących regularnie w Porcie Lotniczym Bydgoszcz. Cennik opłat lotniskowych został przyjęty przez Urząd Lotnictwa Cywilnego z datą wejścia w życie od dnia 01.01.2021r. zgodnie z ww. prawem lotniczym.

Wprowadzenie opłaty za operację „low pass” wynika z faktu ponoszenia przez Spółkę znacznych kosztów obsługi takich operacji, które nie były dotąd ujęte w opłatach lotniskowych. Nowy cennik uwzględnia pokrycie kosztów wynikających z zapewnienia bezpieczeństwa obsługi tego rodzaju lotów.”


Punkt 3.4 Taryfy opłat lotniskowych Portu Lotniczego Bydgoszcz:

3.4. Opłata za operację „low pass” statku powietrznego o masie do 2 t MTOW wynosi 25,00 PLN. Opłata za operację „low pass” statków powietrznych przekraczających masę 2 t MTOW pobierana jest za każdą rozpoczętą tonę maksymalnej masy startowej statku powietrznego (MTOW), zgodnie z poniższą tabelą, z zastrzeżeniem, iż minimalna opłata za operację „low pass” statku powietrznego nie może być niższa niż 25,00 zł netto.

TARYFA OPŁAT LOTNISKOWYCH NA LOTNISKU BYDGOSZCZ (LINK)

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus