Płk pil. Robert Cierniak wśród mianowanych na pierwszy stopień generalski

Buławy generalskie (fot. MON/Twitter)

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP Andrzej Duda, na podstawie art. 134 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, mianował pięciu oficerów Wojska Polskiego na pierwsze stopnie generalskie i admiralski.

Uroczystość wręczenia przez Prezydenta RP aktów mianowania odbędzie się 13 marca br. o godz. 12.00 w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Jedną z nominacji na stopień generała brygady otrzymał płk pil. Robert Cierniak – szef Inspektoratu MON ds. Bezpieczeństwa Lotów, Przewodniczący Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego.

Płk dypl. pil. Robert Cierniak absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie. W 1991 r. skierowany do wykonywania obowiązków służbowych w 1. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa” w Mińsku Mazowieckim na stanowisku Pilota Klucza Lotniczego, później Starszego Pilota i Dowódcy Klucza Lotniczego. Po ukończeniu studiów w Akademii Obrony Narodowej na Wydziale Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej w 2000 roku, powrócił do Mińska Mazowieckiego na stanowisko Szefa Strzelania Powietrznego. Po roku objął obowiązki Szefa Sztabu, później Zastępcy Dowódcy 1. Eskadry Lotnictwa Taktycznego „Warszawa”, a następnie od grudnia 2005 do końca września 2007 roku, pełnił obowiązki Dowódcy Eskadry. W 2006 r. dowodził pierwszym Polskim Kontyngentem Wojskowym w składzie Sił Sojuszniczych NATO wystawionym samodzielnie przez Siły Powietrzne (PKW ORLIK).

W roku 2007 został wyznaczony na stanowisko Dowódcy 23. Bazy Lotniczej w Mińsku Mazowieckim skąd po trzech latach dowodzenia, decyzją przełożonych, zostaje skierowany do Dowództwa Sił Powietrznych, gdzie obejmuje obowiązki Szefa Oddziału – Instruktora-Pilota (najpierw w Oddziale Szkolenia Lotniczego w Szefostwie Wojsk Lotniczych, a następnie w Oddziale Programowania Procedur Lotniczych). W tym czasie kierował pracami Zespołu Autorskiego zakończonymi wdrożeniem do użytku służbowego w 2012 r. „Regulaminu Lotów lotnictwa SZ RP” oraz „Instrukcji Organizacji Lotów w lotnictwie SZ RP”. Z dniem 11 sierpnia 2014 roku objął obowiązki Zastępcy Dowódcy 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie.

W czasie wieloletniej służby, systematycznie podnosił swoje kwalifikacje: w 2003 r. ukończył studia magisterskie – Zarządzanie Organizacjami Lotniczymi, w 2005 studia podyplomowe na Wydziale Lotnictwa i Obrony Powietrznej – Zarządzanie Lotnictwem, a w latach 2008-2013 realizował studia doktoranckie w Akademii Obrony Narodowej. W 2013 roku skierowany na roczne Podyplomowe Studia Polityki Obronnej w Szkole Sił Zbrojnych Kanady, w Toronto (CFC NSP – Canadian Forces College; National Security Programme).

Na stanowisku zastępcy dowódcy 1 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie służył do marca 2017 r. Płk pil. Robert Cierniak od dwóch lat jest szefem Inspektoratu MON ds. Bezpieczeństwa Lotów, pełni jednocześnie funkcję przewodniczącego Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego.

Prezydent Andrzej Duda mianował również:

na stopień generała brygady:
• płk Andrzej Dąbrowski – dowódca 3. Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej;
• płk Norbert Iwanowski – dowódca 15 brygady Zmechanizowanej;
• płk Karol Molenda – pełnomocnik MON ds. utworzenia Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni;

na stopień kontradmirała:
• kmdr Mirosław Jurkowlaniec – dowódca 3 Flotylli Okrętów.

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus