„Pilot doznał silnego i bolesnego skurczu lewej łydki…” - raport końcowy PKBWL

Wypadek samolotu ultralekkiego Aeropro Fox, fot. PKBWL

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych opublikowała raport końcowy z wypadku samolotu ultralekkiego Aeropro Fox (znaki rejestracyjne SP-STYL), do którego doszło 10 września 2018 r. na lądowisku Ręczaje Polskie k/Wołomina. W wyniku tego zdarzenia konstrukcja samolotu została znacznie uszkodzona, ale pilot nie odniósł obrazeń.


W raporcie końcowym ze zdarzenia 3071/2018 czytamy:

W dniu 10 września 2018 r. użytkownik – pilot samolotu ok. godz. 10:00 przybył na lądowisko Ręczaje Polskie w towarzystwie osoby wspomagającej w celu wykonania lotów technicznych dla uzyskania poświadczenia zdatności do lotu. Pilot wraz z osobą wspomagającą wyprowadził samolot z hangaru i wykonał jego przegląd, a następnie o godz. 11:55 nawiązał telefonicznie łączność z FIS Warszawa, zgłaszając zamiar wykonania lotów technicznych bez łączności radiowej czynnej i biernej na wysokości do 400 m nad poziomem lądowiska, określając czas ich wykonania na godziny od 12:00 do 19:00 i zgodę FIS otrzymał.

Pilot planował wykonanie co najmniej trzech lotów.Podczas podejścia do lądowania w trakcie czwartego lotu w kierunku 020, na wysokości ok.50 m pilot doznał silnego i bolesnego skurczu lewej łydki. Pilot kontynuował zniżanie, jednak przy nasilającym się bólu i odczuwalnie zmiennym kierunku wiatru sterowanie samolotem było nieprecyzyjne, co spowodowało ustawienie samolotu lewym trawersem i uderzenie kołem lewego podwozia głównego w ziemię przed progiem pasa, na terenie z nierównościami (muldami i kretowiskami) przy prędkości nieco większej od prędkości lądowania. Pilot natychmiast zwiększył moc i odszedł na następny krąg.


Po nabraniu wysokości stwierdził, że lewe koło podwozia znajduje się w położeniu odbiegającym od normalnego (odchylone dołem do wewnątrz i w prawo o ok.20-25o). Koło nie wykazywało tendencji do zmiany położenia. Pilot starał się zwalczyć skutki skurczu łydki i odzyskawszy możliwość pełnej kontroli nad samolotem zdecydował się wylądować na nieskoszonym odcinku przed progiem drogi startowej 020, dla lepszego zamortyzowania przyziemienia w trawie i kretowiskach oraz wyhamowania dobiegu, spodziewał się przy tym całkowitego złamania podwozia przy rozkładzie obciążeń podwozia zbliżonym do symetrycznego. Innym argumentem za wyborem przyziemienia przed progiem drogi startowej były warunki lądowania: lądowanie na gładkiej utwardzonej drodze startowej przy wietrze z lewej strony mogło doprowadzić do wykonania „cyrkla” i skapotowania w warunkach niemożności toczenia się lewego koła.

Pilot wykonał podejście na „małych” klapach z możliwie najmniejszą prędkością i wyrównaniem na nieco większej wysokości, niż normalnie. Przed przyziemieniem pilot wyłączył zapłon. Po przyziemieniu dobieg był bardzo krótki, samolot przechylił się w lewo, a potem „zapadł się” zbaczając w lewo i wyrównując przechył zatrzymał po kilku metrach bez zarycia przednią częścią kadłuba i bez oczekiwanego silnego wstrząsu połączonego z napięciem pasów bezpieczeństwa. Pilot zamknął zawór paliwowy, rozpiął pasy bezpieczeństwa i normalną drogą opuścił kabinę nie odnosząc żadnych obrażeń.


Oglądając samolot stwierdził, że podwozie główne (lewe i prawe) równomiernie rozłożyło się na boki, a jedna łopata śmigła jest nadłamana. Pilot dokonał oględzin uszkodzeń samolotu oraz śladów lądowania, dokumentując je następnie fotograficznie oraz  powiadomił telefonicznie o zdarzeniu właściciela samolotu i PKBWL (na numer alarmowy 500233233). Następnie udał się na Komisariat Policji w Sulejówku, gdzie na własne życzenie poddał się badaniu na obecność alkoholu w wydychanym powietrzu z wynikiem 0,00 prom. W uzgodnieniu z PKBWL pilot z pomocą osoby asystującej usunął uszkodzony samolot z miejsca zdarzenia, przemieszczając go w bezpieczny sposób do hangaru.


Przyczyny zdarzenia:

Błąd pilotażu wywołany chwilową niedyspozycją fizyczną pilota, utrudniającą pilotowanie samolotu.


Okoliczności sprzyjające zaistnieniu zdarzenia:

Zmienny lokalnie kierunek wiatru.


Wydane zalecenia bezpieczeństwa:

Nie wydano.


Raport końcowy 3071/2018 dostępny jest tutaj (LINK)

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus