Ograniczenia przestrzeni powietrznej w związku z Konferencją Narodów Zjednoczonych w Katowicach (01-16.12)

Ograniczenia przestrzeni powietrznej w związku z Konferencją Narodów Zjednoczonych w Katowicach

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej opublikowała ograniczenia przestrzeni powietrznej wprowadzone w związku z Konferencją Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu. Spotkanie ma się odbyć w dniach od 3 do 14 grudnia br. w katowickim Spodku. Termin i czas ograniczeń: 2018-12-01: 0400 do 2018-12-16: 2359 (czasy UTC).


Informacje mają charakter TYLKO ORIENTACYJNY dlapilota.pl nie bierze ŻADNEJ odpowiedzialności za ewentualne błędy w niniejszej interpretacji. Informacje operacyjne należy sprawdzić we WSZYSTKICH OFICJALNYCH publikacjach!


Wprowadza się następujące ograniczenia:

W rejonach ograniczeń lotów obowiązuje całkowity zakaz wykonywania lotów w tym zakaz wykonywania lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi (UAV). Wyjątki zostały podane w opisie każdej strefy. Rejony ograniczeń lotów EA 131 i EA 133 nie podlegają procedurze zamawiania/aktywacji w AMC Polska. Należy je umieścić w AUP zgodnie z podanym terminem.


Rejon ograniczeń lotów – Katowice EA 131

Granice poziome: Koło o promieniu 10 km i środku w punkcie o współrzędnych : 50°16′00′′N 019°01′30′′E. Granice pionowe: Dolna granica: GND Górna granica: 2300 ft AMSL

Loty zwolnione z zakazu wykonywania lotów:

 1. loty o statusie: HEAD, STATE, SAR, HOSP;
 2. loty Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR);
 3. loty na hasło GARDA;
 4. loty przeciwpożarowe (FFR);
 5. loty lotnictwa państwowego z wyłączeniem lotów państwowych bezzałogowych statków powietrznych (UAV).

Rejon ograniczeń lotów – Katowice EA 133

Granice poziome: Koło o promieniu 50 km i środku w punkcie o współrzędnych: 50°16′00′′N 019°01′30′′E. Granice pionowe: Dolna granica: GND Górna granica: FL 95 Uwaga: z wyłączeniem ATZ EPBA i ATZ EPZR.

Loty zwolnione z zakazu wykonywania lotów:

 1. loty IFR w przestrzeni powietrznej kontrolowanej do/z lotniska EPKT i lotniska EPKK – tylko loty handlowe (loty rozkładowe i nierozkładowe lotnictwa komunikacyjnego oraz loty CARGO);
 2. loty o statusie: HEAD, STATE, SAR, HOSP;
 3. loty Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR);
 4. loty na hasło GARDA;
 5. loty przeciwpożarowe (FFR);
 6. loty lotnictwa państwowego z wyłączeniem lotów państwowych bezzałogowych statków powietrznych (UAV);

Inne loty w rejonie ograniczeń lotów EA 133 możliwe jedynie za zgodą Dowódcy Centrum Operacji Powietrznych – Dowódcy Komponentu Powietrznego po uprzednim złożeniu wniosku nie później niż
24 godziny przed planowanym lotem: Tel.: +48-261-828-144/727 Faks:+48-261-828-467 E-mail:cop.dkp@ron.mil.pl

Wniosek powinien zawierać:

 • typ statku powietrznego, znak wywoławczy, numer rejestracyjny;
 • cel przelotu;
 • lotnisko startu i lotnisko lądowania;
 • data, czas startu i lądowania (UTC);
 • skład załogi oraz lista pasażerów;
 • telefon kontaktowy do dowódcy załogi.


Dowódca załogi statku powietrznego po uzyskaniu zgody na wlot w rejon ograniczeń lotów, bez względu na klasę przestrzeni, w której lot będzie wykonany, zobowiązany jest do złożenia planu lotu (FPL) oraz wpisania w polu nr 18 numeru zgody na wlot do EA 133 otrzymanej z Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego.

Dowódca załogi statku powietrznego ma obowiązek nie później niż 3 godziny przed planowanym lotem powiadomić telefonicznie Szefa Zespołu Dyżurnego Dyżurnej Służby Operacyjnej Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwa Komponentu Powietrznego, tel.: +48-261-828-202/220.

Załogi statków powietrznych mają obowiązek utrzymywać dwustronną łączność radiową z właściwym organem ATS dla danej przestrzeni powietrznej. Zabrania się składania planu lotu z powietrza (AFIL) na wlot do EA 133 oraz umieszczania lotniska EPKT w FPL jako lotniska zapasowego.


Dowódca załogi statku powietrznego (lub organizator lotu) wykonujący lot o statusie: HEAD, STATE, SAR, HOSP, FFR, lot LPR, lot na hasło GARDA, lot państwowym statkiem powietrznym przez aktywny rejon EA ma obowiązek niezwłocznie powiadomić przed planowanym lotem Szefa Zespołu Dyżurnego Dyżurnej Służby Operacyjnej Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwa Komponentu Powietrznego, tel.: +48-261-828- 202/220.

Loty państwowych bezzałogowych statków powietrznych (UAV) w rejonie EA 133 możliwe jedynie za zgodą Dowódcy Centrum Operacji Powietrznych – Dowódcy Komponentu Powietrznego po uprzednim złożeniu wniosku z 72-godzinnym wyprzedzeniem przed planowanym lotem. Tel.: +48-261-828-144/727 Faks:+48-261-828-467 Email: cop.dkp@ron.mil.pl

Wniosek powinien zawierać:

 • typ UAV, znak wywoławczy, numer rejestracyjny;
 • cel przelotu;
 • miejsce startu i miejsce lądowania;
 • data, czas startu i lądowania (UTC);
 • imię i nazwisko operatora UAV oraz przydział służbowy;
 • telefon kontaktowy do operatora UAV.

Loty państwowych bezzałogowych statków powietrznych w EA 133 mogą odbywać się tylko w warunkach VLOS zgodnie z obowiązującymi przepisami, dodatkowo loty w przestrzeni kontrolowanej (CTR) na warunkach określonych przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej (PAŻP) po przesłaniu wniosku z 72-godzinnym wyprzedzeniem przed planowanym lotem.


Formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie www.pansa.pl – zakładka OPS – formularze zgłoszeniowe.


Utrzymywanie łączności radiowej

Załogi statków powietrznych wykonujące loty wewnątrz rejonów ograniczeń lotów (EA 131 i EA 133) mają obowiązek utrzymywać stałą łączność radiową z odpowiednią dla danej przestrzeni służbą ATS.


Organizacja ruchu lotniczego

Rejony ograniczeń lotów wydzielone są w przestrzeni odpowiedzialności służb: ACC WARSZAWA, APP KATOWICE, APP KRAKÓW, TWR EPKT, TWR EPKK oraz FIS KRAKÓW. W rejonach ograniczeń lotów (EA 131 i EA 133) zostaje zachowana klasa przestrzeni powietrznej. Rejony ograniczeń lotów (EA 131 i EA 133) będą aktywne jednocześnie. Szczegółowe dane dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonów ograniczeń lotów będą dostępne w AMC Polska, tel.: +48-261-828-131/132, +48-22-574-5711.


Władze odpowiedzialne za wprowadzenie ograniczeń w przestrzeni powietrznej

Komenda Główna Policji (EA 131) - ul. Puławska 148/150 02-624 Warszawa Tel.:+48-22-601-3737 Faks:+48-22-601-3736
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (EA 133) - ul. Radiowa 2 00-908 Warszawa Tel.:+48-261-855-893/894 Faks: +48-261-855-896/897 E-mail: okwpp@wp.mil.pl


Czytaj również:
Poprawki do AIP: AIP AIRAC AMDT 208, MIL AIP AIRAC AMDT 100, VFR AIP AIRAC AMDT 110

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus