Poprawki do AIP: AIP AIRAC AMDT 208, MIL AIP AIRAC AMDT 100, VFR AIP AIRAC AMDT 110

AIP - książka

Ukazały się zmiany AIP AIRAC AMDT 208, MIL AIP AIRAC AMDT 100, VFR AIP AIRAC AMDT 110.

Informacje mają charakter TYLKO ORIENTACYJNY dlapilota.pl nie bierze ŻADNEJ odpowiedzialności za ewentualne błędy w niniejszej interpretacji. Informacje operacyjne należy sprawdzić we WSZYSTKICH OFICJALNYCH publikacjach!

Szczególnie zwracamy uwagę na ograniczenia związane z Konferencją Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, która odbędzie się w Katowicach w dniach od 3 do 14 grudnia 2018 r. (SUP 121/18). W rejonach ograniczeń lotów obowiązuje całkowity zakaz wykonywania lotów w tym  zakaz  wykonywania  lotów  bezzałogowymi  statkami  powietrznymi (UAV).


AIP AIRAC AMDT 208
Obowiązuje od / Effective from  08 NOV 2018

ZAWARTOŚĆ ZMIANY:

GEN:

- usunięcie wskaźnika lokalizacji EPIW;
- aktualizacja informacji nt. dostępności danych elektronicznych o terenie i o przeszkodach;
- aktualizacja opisu obserwacji i komunikatów meteorologicznych zapewniancyh na lotniskach kontrolowanych;
- aktualizacja wykazu skrótów stosowanych w publikacjach AIS;
- zmiana częstotliwości automatycznej służby informacji lotniskowej (ATIS) dla lotniska EPWA;
- zmiany edytorskie.

ENR:
- wprowadzenie obszaru CTA 06 w FIR Warszawa;
- wprowadzenie informacji o przestrzeniach buforowych na potrzeby walidowania planów lotu (FBZ);
- usunięcie punktu nawigacyjnego SOPIK;
- zmiana częstotliwości wykorzystywanych przez służby ruchu lotniczego lotnisk: EPMO, EPWA;
- aktualizacja informacji o przeszkodach lotniczych:Koniecwałd;
- wprowadzenie informacji o przeszkodach lotniczych:Kraśnik;
- wycofanie informacji o przeszkodach lotniczych:Kołaczkowo;
- aktualizacja informacji o strefach zagrożenia nad tłoczniami gazu;
- aktualizacja mapy minimalnych wysokości bezwzględnych dozorowania ATC - TMA Warszawa;
- zmiany edytorskie.

AD:
- aktualizacja wykazu lotnisk (likwidacja lotniska EPIW);
- aktualizacja informacji o lotniskach:
EPKT: odstępstwa DAAD, dane kontaktowe i częstotliwość radiowa agenta handlingowego,
EPLB: poprzeczki zatrzymania, światła ochronne RWY, płatnośćza paliwo,
EPRZ: operacje samolotów o kodzie E i F,
EPSY: procedury łączności,
EPWA: wprowadzenie procedury współdecydowania w porcie lotniczym (A-CDM);
- aktualizacja wykazu przeszkód lotniskowych na lotniskach: EPKK, EPMB, EPOK;
- zmiana częstotliwości wykorzystywanych przez stużby TWR, APP i system ATIS dla lotnisk: EPMO, EPWA;
- aktualizacja procedur instrumentalnego podejścia do lądowania na lotniskach EPSC i EPWA;
- zmiany edytorskie.


SUP 111/18 (AD 2 EPKK)
Obowiązuje od / Effective from 08 NOV 2018
ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W POLU RUCHU NAZIEMNEGO LOTNISKA KRAKÓW - BALICE (EPKK)

SUP 112/18 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 14 NOV 2018
LOTY NA POTRZEBY SZKOLENIA JW 4026

SUP 113/18 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 08 NOV 2018
REJON OGRANICZEŃ LOTÓW (EA 48) – WARSZAWA

SUP 114/18 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 08 NOV 2018
REJON OGRANICZEŃ LOTÓW (EA 42) – WARSZAWA

SUP 115/18 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 11 NOV 2018
REJON OGRANICZEŃ LOTÓW ZAŁOGOWYCH I BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH W ZWIĄZKU ZE ŚWIĘTEM NIEPODLEGŁOŚCI – WARSZAWA

SUP 116/18 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 08 NOV 2018
REJON OGRANICZEŃ LOTÓW ZAŁOGOWYCH I BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH - EA 33

SUP 117/18 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 09 NOV 2018
LOTY SZKOLENIOWE NA LOTNISKU ŚWIDWIN (EPSN)

SUP 118/18 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 08 NOV 2018
REJON OGRANICZEŃ LOTÓW – KIEJKUTY

SUP 119/18 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 27 NOV 2018
SZKOLENIE POLIGONOWE - 8. PPLOT

SUP 120/18 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 23 NOV 2018
ĆWICZENIE WOJSKOWE ”LAMPART-18”

SUP 121/18 (ENR 5)

Obowiązuje od / Effective from 01 DEC 2018
KONFERENCJA STRON RAMOWEJ KONWENCJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE ZMIAN KLIMATU – KATOWICE

SUP 122/18 (AD 2 EPWR)
Obowiązuje od / Effective from 08 NOV 2018
POSADOWIENIE HANGARU OBOK APN 4 NA LOTNISKU WROCŁAW - STRACHOWICE (EPWR)

SUP 123/18 (AD 2 EPWA)
Obowiązuje od / Effective from 08 NOV 2018
TYMCZASOWE PRZESZKODY LOTNICZE W REJONIE LOTNISKA CHOPINA W WARSZAWIE (EPWA)

SUP 124/18 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 08 NOV 2018
WPROWADZENIE PRZESTRZENI BUFOROWYCH NA POTRZEBY WALIDOWANIA PLANÓW LOTU (FBZ) W FIR WARSZAWA


MIL AIP AIRAC AMDT 100
Obowiązuje od / Effective from  08 NOV 2018

ZAWARTOŚĆ ZMIANY:

MIL GEN:

- zmiany edytorskie.

MIL ENR:
- aktualizacja wykazu lotnisk (likwidacja lotniska EPIW);
- wprowadzenie informacji o przestrzeniach buforowych na potrzeby walidowania planów lotu (FBZ);
- wprowadzenie obszaru CTA 06 w FIR Warszawa;
- zmiany edytorskie.

MIL AD:
- aktualizacja informacji o lotniskach:
Malbork (EPMB) - aktualizacja przeszkód,
Oksywie (EPOK) - aktualizacja przeszkód;
- zmiany edytorskie.


MIL SUP 89/18 (MIL ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 14 NOV 2018
LOTY NA POTRZEBY SZKOLENIA JW 4026

MIL SUP 90/18 (MIL ENR 5)

Obowiązuje od / Effective from 09 NOV 2018
LOTY SZKOLENIOWE NA LOTNISKU ŚWIDWIN (EPSN)

MIL SUP 91/18 (MIL ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 27 NOV 2018
SZKOLENIE POLIGONOWE - 8. PPLOT

MIL SUP 92/18 (MIL ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 23 NOV 2018
ĆWICZENIE WOJSKOWE ”LAMPART-18”

MIL SUP 93/18 (MIL ENR 5)

Obowiązuje od / Effective from 01 DEC 2018
KONFERENCJA STRON RAMOWEJ KONWENCJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE ZMIAN KLIMATU – KATOWICE

MIL SUP 94/18 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 08 NOV 2018
WPROWADZENIE PRZESTRZENI BUFOROWYCH NA POTRZEBY WALIDOWANIA PLANÓW LOTU (FBZ) W FIR WARSZAWA


VFR AIP AIRAC AMDT 110
Obowiązuje od / Effective from  08 NOV 2018

ZAWARTOŚĆ ZMIANY:

VFR GEN:

- zmiany edytorskie.

VFR ENR:
- wprowadzenie informacji o przestrzeniach buforowych na potrzeby walidowania planów lotu
(FBZ);
- wprowadzenie obszaru CTA 06 w FIR Warszawa;
- zmiany edytorskie.

VFR AD:
- wycofanie z AIP VFR informacji o lotnisku Iwonicz (EPIW),
- wdrożenie separacji międzykanałowej 8,33 kHz - zmiana częstotliwości na lotniskach:
Warszawa - Modlin (EPMO),
Lotnisko Chopina w Warszawie (EPWA);
- aktualizacja informacji o lotniskach i lądowiskach:
Pobiednik k/Krakowa (EPKP) - punkty VFR,
Katowice - Pyrzowice (EPKT) - handling,
Lublin (EPLB) - informacje dodatkowe,
Olsztyn - Mazury (EPSY) - procedury łączności,
SZYMANÓW (EPWS) - punkty VFR;
SZYMANÓW (EPWS) - VFR points;
- zmiana adresu Zarządzajacego na lotniskach zarządzanych przez Aeroklub Polski;
- aktualizacja mapy lotniska dla lotnisk:
Warszawa - Modlin (EPMO),
Żerniki (EPZE);
- aktualizacja map operacyjnych do lotów z widocznością (1: 50 000) dla lotnisk i lądowisk:
SIERADZ (EPSI),
Lotnisko Chopina w Warszawie (EPWA),
SZYMANÓW (EPWS)
- aktualizacja map operacyjnych do lotów z widocznością (1: 250 000) dla lotnisk i lądowisk:
Krosno (EPKR),
Warszawa - Modlin (EPMO)
- zmiany edytorskie.


VFR SUP 161/18 (VFR AD 4 EPKK)
Obowiązuje od / Effective from 08 NOV 2018
ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W POLU RUCHU NAZIEMNEGO LOTNISKA KRAKÓW - BALICE (EPKK)

VFR SUP 162/18 (VFR AD 4 EPRP)
Obowiązuje od / Effective from 08 NOV 2018
WYŁĄCZENIE Z UŻYTKOWANIA DROGI STARTOWEJ NA LOTNISKU PIASTÓW K/RADOMIA (EPRP)

VFR SUP 163/18 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from 08 NOV 2018
REJON OGRANICZEŃ LOTÓW (EA 48) – WARSZAWA

VFR SUP 164/18 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from 08 NOV 2018
REJON OGRANICZEŃ LOTÓW – WARSZAWA (EA 42)

VFR SUP 165/18 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from 11 NOV 2018
REJON OGRANICZEŃ LOTÓW ZAŁOGOWYCH I BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH W ZWIĄZKU ZE ŚWIĘTEM NIEPODLEGŁOŚCI – WARSZAWA

VFR SUP 166/18 (VFR ENR)

Obowiązuje od / Effective from 08 NOV 2018
REJON OGRANICZEŃ LOTÓW ZAŁOGOWYCH I BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH - EA 33

VFR SUP 167/18 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from 08 NOV 2018
REJON OGRANICZEŃ LOTÓW – KIEJKUTY

VFR SUP 168/18 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from 27 NOV 2018
SZKOLENIE POLIGONOWE - 8. PPLOT

VFR SUP 169/18 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from 23 NOV 2018
ĆWICZENIE WOJSKOWE ”LAMPART-18”

VFR SUP 170/18 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from 01 DEC 2018
KONFERENCJA STRON RAMOWEJ KONWENCJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE ZMIAN KLIMATU – KATOWICE

VFR SUP 171/18 (AD 4 EPWR)

Obowiązuje od / Effective from 08 NOV 2018
POSADOWIENIE HANGARU OBOK APN 4 NA LOTNISKU WROCŁAW - STRACHOWICE (EPWR)

VFR SUP 172/18 (AD 4 EPWA)
Obowiązuje od / Effective from 08 NOV 2018
TYMCZASOWE PRZESZKODY LOTNICZE W REJONIE LOTNISKA CHOPINA W WARSZAWIE (EPWA)

VFR SUP 173/18 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 08 NOV 2018
WPROWADZENIE PRZESTRZENI BUFOROWYCH NA POTRZEBY WALIDOWANIA PLANÓW LOTU (FBZ) W FIR WARSZAWA


Czytaj również:
Ograniczenia przestrzeni powietrznej w związku z Konferencją Narodów Zjednoczonych w Katowicach (01-14.12)

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus