„NEUROSPACE” - pierwsze w Polsce szkolenia instruktorów z obszaru neuropsychologii - ankieta

„NEUROSPACE” - pierwsze w Polsce szkolenia instruktorów z obszaru neuropsychologii - ankieta

Dotychczasowy model szkolenia pilotów instruktorów pomimo specyfiki tego zawodu, pomija kwestię uzupełniania wiedzy w obszarze psychologii oraz identyfikacji biostruktury ucznia, celem dostosowania metodyki szkolenia, do faktycznych jego potrzeb. Niniejsze nadal odbywa się ze stratą dla ucznia, jak również stwarza poważne ryzyko w obszarze bezpieczeństwa operacji lotniczych.

W ostatnim czasie obserwuje się znaczący wzrost zainteresowania lotnictwem, a liczba chętnych do szkolenia lawinowo wzrasta. Jeszcze w roku 2010 liczba uczniów na 1 ośrodek szkolenia nie przekraczała 10-11 osób [dane ze statystyk Urzędu Lotnictwa Cywilnego]. Obecnie zdecydowana większość ośrodków w Europie ma ponad 30 chętnych. Naprzeciw tym potrzebom wystąpiło w niedawnym czasie obowiązujące prawo, a dokładniej obowiązujące niemal w całym świecie, przepisy PART FCL, skracając i upraszczając szkolenia lotnicze. Powyższe ma swoje pozytywne strony, lecz pomimo tego presja na instruktorów i ich obciążenie stresem ma stałą tendencję rosnącą. Znaczący przyrost liczby instruktorów nie jest możliwy z uwagi na specyfikę szkolenia nowych instruktorów, czas tego procesu, a także specyfikę pracy, która zaliczana jest do najniebezpieczniejszych zawodów.

Analizując powyższe dane istnieje potrzeba wsparcia instruktorów nową wiedzą oraz nowymi umiejętnościami. Kluczowe jest rozwijanie takich kompetencji jak: neurokomunikacja (komunikacja dopasowana do biostruktury ucznia, aby skrócić czas reakcji i interpretacji słów w mózgu), umiejętność diagnozowania stanu emocjonalnego uczniów oraz uważność (umiejętność ściśle związana ze świadomym wyłączaniem tzw. automatycznego pilota, czyli reaktywnego działania na podstawie pobudzenia układu nerwowego i wzrostem reakcji receptywnych na stres).


Korzyścią dla instruktora z proponowanego procesu rozwojowego będzie:

  • zwiększenie bezpieczeństwa lotów,
  • lepsze poznanie swoich uczniów i dopasowanie metod pracy do ich biostruktury,
  • skrócenie czasu szkolenia i zwiększenie dyspozycyjności instruktora do prowadzenia nowych szkoleń.

Mierzalną korzyścią dla ośrodków szkoleniowych będzie większa liczba uczniów wyszkolonych przez jednego instruktora, a także zmniejszenie niebezpieczeństwa wystąpienia wypadków i zdarzeń lotniczych, które ograniczają dostępność statków powietrznych i generują znaczące dodatkowe koszty.

Stąd w związku z podjęciem przez zespół Trenerów STRUCTOGRAMu prac nad rozszerzeniem propozycji szkoleń dla instruktorów FI: PPL, SPL, BPL i LAPL o obszar psychologii, w tym w szczególności:

  • identyfikacji biostruktury własnej i innych, w szczególności uczniów,
  • neurokomunikacji,
  • asertywności,
  • zarządzania zasobami ludzkimi, w aspekcie np. pracy na starcie, współpracy podczas hangarowania, itd.,
  • treningu uważności;

zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety sondażowej. Zawiera ona 11 pytań szczegółowych oraz 5 typowych pytań statystycznych. Czas na wypełnienie ankiety nie powinien być dłuższy niż 5 minut. Zasadniczym celem ankiety jest pozyskanie informacji o zawodowych potrzebach instruktorów oraz wyzwaniach w realizacji szkoleń lotniczych, w tym problemach z jakimi borykają się instruktorzy podczas pracy z uczniami.


Zasadniczo planujemy pozyskać 50 ankiet, stąd jeśli chcesz mieć realny wpływ na zakres planowanych przez nas szkoleń oraz chcesz wziąć udział w ich kształtowaniu, proszę wypełnij poniższą ankietę:

Ankieta instruktora FI: PPL, SPL, BPL i LAPL (LINK)


FAQ:

1.    Czy szkolenia będą płatne:


Planujemy realizację szkoleń w ramach usługi dostępnej w Bazie Usług Rozwojowych. Oznacza to możliwość uzyskania znaczącego dofinansowania, przy minimalnym zaangażowaniu środków własnych – w zależności m.in. od miejsca zamieszkania, tj. województwa. Szczegóły w tym zakresie zostaną podane do publicznej wiadomości po umieszczeniu usługi w ww. Bazie.

2.    Co mogę zyskać?

Uczestnicząc w planowanych przez nas szkoleniach, będziesz miał możliwość uzyskania unikalnej wiedzy z obszaru psychologii, wiedzy, która poparta jest dziesiątkami lat badań, takich jak np. badania z użyciem tomografu komputerowego, biofeedbacku, rezonansu, itp. Wiedza ta powinna w mierzalny sposób wpłynąć na skuteczność i poziom bezpieczeństwa realizowanych przez Ciebie szkoleń w locie, jak również realizowanych przez Ciebie operacji lotniczych, w ramach lotów komercyjnych.

3.    Czy szkolenie będzie mogło być realizowane w ramach seminarium instruktorskiego?


Docelowo planujemy, aby szkolenia były realizowane w ramach seminarium instruktorskiego. Jednak o tej funkcjonalności będziemy informować w kolejnych naszych komunikatach.

4.    W jakich miejscowościach będą realizowane szkolenia?

Zasadniczo planuje się realizację szkoleń w Katowicach, Warszawie i Poznaniu, lecz w przypadku zgłoszenia się z danej instytucji – ośrodka szkolenia, więcej niż 10 osób, szkolenie to będzie mogło być realizowane na terenie tego ośrodka.

5.    Jak skontaktować się z zespołem STRUCTOGRAM?

E-mail i tel. do kontaktu to: anna@structogram.pl , tel .604 843 202

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus