Międzynarodowa Konferencja Unmanned Aircraft Systems ICUAS 2021

ICUAS logo

W dniach 15-18 czerwca 2021 r. w hotelu Divani Caravel w Atenach odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Unmanned Aircraft Systems ICUAS 21. Impreza kolejny raz zostanie zorganizowana poza USA.

Jak informują organizatorzy przedsięwzięcia, ICUAS'21 stanowi wyjątkową okazję do spotkań, interakcji i kształtowania przyszłości bezzałogowego lotnictwa na całym świecie. Główne tematy ICUAS '21 obejmują sztuczną inteligencję i autonomię UAS, bezzałogowe roje UAS, a także m.in. niezawodne i zaawansowane standardy technologiczne wymagane do budowy systemów o wysokim poziomie zaufania.

Aktualnie międzynarodowe organizacje, agencje, przemysł i władze lotnicze starają się zdefiniować mapy drogowe UAS / RPAS, a także wymagania techniczne i standardy, które są niezbędne do ich pełnego wykorzystania. Innowacyjne rozwiązania technologiczne mają utorować drogę do pełnej integracji UAS / RPAS z lotnictwem załogowym i krajowymi przestrzeniami powietrznymi. Szczególny nacisk ma zostać położony na możliwości badawcze i technologie, jakie należy opracować, aby postęp w tym segmencie lotnictwa był jeszcze bardziej zauważalny.

ICUAS '21 ma zgromadzić różne grupy wykwalifikowanych przedstawicieli z całego świata, przedstawicieli organizacji, agencji finansujących, przemysłu i środowiska akademickiego w celu omówienia obecnego stanu postępów w lotnictwie bezzałogowym oraz planu ich pełnego wykorzystania w dziedzinach cywilnych i publicznych. Szczególny nacisk zostanie położony na możliwości badawcze i przyszłość w zakresie podstawowych technologii, które należy wykorzystać, aby rozwinąć najnowocześniejsze technologie.

Kluczowe zagadnienia konferencji ICUAS’21:

 • Airspace Control             
 • Networked UAS
 • Airspace Management
 • Payloads
 • Airworthiness  
 • Path Planning and Navigation
 • Autonomy         
 • Reliability of UAS
 • Biologically Inspired UAS             
 • Risk Analysis
 • Certification      
 • See/Sense-Detect-and-Avoid Systems
 • Control Architectures   
 • Security
 • Energy Efficient UAS     
 • Sensor Fusion
 • Environmental Issues    
 • Smart Sensors
 • Fail-Safe Systems           
 • Standardization
 • Frequency Management            
 • Technology Challenges
 • Integration        
 • Training
 • Interoperability
 • UAS Applications
 • Levels of Safety               
 • UAS Communications
 • Manned/Unmanned Aviation   
 • UAS Testbeds
 • Micro- and Mini- UAS    
 • UAS Transportation Management (UTM)

Szczegółowe informację dotyczące imprezy dostępne są tutaj: www.uasconferences.com

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus