Miasta lotnicze Polski Wschodniej

Miasta lotnicze Polski Wschodniej - konferencja

Potencjał inwestycyjny Krosna, Chełma i Ełku oraz tworzenie wspólnej polityki rozwoju w oparciu o sektor lotniczy to główne zagadnienia konferencji, która odbyła się w piątek (19.09) w ramach projektu "Odlotowa Polska Wschodnia" w Auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów, uczelni wyższych i instytucji badawczo - rozwojowych, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych związanych z lotnictwem.

Konferencja była podsumowaniem projektu "Odlotowa Polska Wschodnia", realizowanym przez Krosno w partnerstwie z Chełmem oraz Ełkiem od 2012 r. Na spotkaniu zostały przedstawione oferty inwestycyjne miast, a także założenia przyszłej współpracy, kontynuowanej po zakończeniu realizacji projektu. Przedstawiciele uczelni kształcących kadry dla lotnictwa: Politechniki Rzeszowskiej, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie zaprezentowali informacje o ofercie szkoleniowej, planach rozwojowych oraz współpracy z biznesem. Ekspercką wizję współpracy lotnisk w Krośnie, Chełmie i Ełku przedstawił Ryszard Zaremba (Biuro Studiów i Projektów Lotniskowych POLCONSULT) - główny autor planu generalnego dla krośnieńskiego lotniska.

Przedstawiciel Instytutu Lotnictwa, Krzysztof Piwek, poruszył tematykę związaną z utworzeniem Systemu Transportu Małymi Samolotami. Jest to nowatorska wizja rozwoju małego transportu lotniczego w kraju. Jego wdrożenie to szansa dla niewielkich lotnisk lokalnych, które nie aspirują do pełnienia funkcji międzynarodowych portów lotniczych, lecz z powodzeniem mogą obsługiwać ruch biznesowy, air taxi oraz stanowić początek podróży lotniczej prowadzącej przez porty przesiadkowe do dowolnego miejsca na świecie.

Prof. dr hab. inż. nawig. Andrzej Fellner z Politechniki Śląskiej przedstawił zalety innowacyjnych procedur nawigacji satelitarnej, które ze względu na niskie koszty wdrożenia oraz eksploatacji są bardzo dobrą alternatywą dla konwencjonalnych, przyrządowych urządzeń nawigacyjnych stosowanych na dużych lotniskach.

Przedstawiciele trzech klastrów lotniczych: "Dolina Lotnicza", Podkarpackie Powiązanie Kooperacyjne - Klaster Lotnictwa Lekkiego i Ultralekkiego oraz klaster Instytutu Lotnictwa "Technologiczne Wsparcie Innowacyjnych Projektów Lotniczych" podzielili się swoimi doświadczeniami ze współpracy klastrowej oraz przekazali przedsiębiorcom informacje o możliwościach pozyskiwania środków pomocowych Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

Po konferencji goście odbyli wizytę studyjną w nowoczesnych pracowniach lotniczych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 "Mechanik" oraz obejrzeli Strefę Inwestycyjną "Krosno - Lotnisko".

Projekt "Odlotowa Polska Wschodnia" jest realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 -2013.

Prezentacje z konferencji można znaleźć tutaj.

Źródło: Urząd Miasta Krosna
comments powered by Disqus