Konfikt w PPL - stanowisko Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa

PPL – siedziba (fot. PPL)

Niniejszym publikujemy pismo wystosowane przez Przewodniczącego Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa, Piotra Szumlewicza, do ministra infrastruktury, Andrzeja Adamczyka i minister rodziny, pracy i polityki społecznej, Bożeny Borys-Szopy w sprawie sytuacji w Państwowych Portach Lotniczych.

"W związku z działaniami prezesa Państwowych Portów Lotniczych, Mariusza Szpikowskiego, w dniu dzisiejszym zwróciliśmy się z apelem o pilną interwencją do ministra infrastruktury, Andrzeja Adamczyka i minister rodziny, pracy i polityki społecznej, Bożeny Borys-Szopy. Działania władz firmy są świadectwem arogancji i braku dialogu ze stroną związkową, a w konsekwencji mogą grozić paraliżem transportu lotniczego w Polsce. W załączniku i poniżej nasze pismo w tej sprawie.

Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa z oburzeniem przyjął informacje o działaniach prezesa Państwowych Portów Lotniczych, Mariusza Szpikowskiego, które stanowią zagrożenie dla ciągłości funkcjonowania firmy, a tym samym dla całego transportu lotniczego w Polsce. Z informacji, które posiadamy, wynika, że firma objęła zwolnieniami grupowymi aż 1574 pracowników z łącznej liczby 1714 zatrudnionych w PPL. Proces zwolnień grupowych wiąże się z wypowiedzeniem przez firmę układu zbiorowego pracy i wprowadzeniem nowych regulacji. Zwolnienia mają mieć charakter wypowiedzeń zmieniających, co w praktyce oznacza, że setki pracowników otrzymują nowe warunki pracy, w wielu przypadków znacznie mniej dla nich korzystne. Prezes firmy nie porozumiał się w tej sprawie z zakładowymi związkami zawodowymi i nie wziął pod uwagę ich rekomendacji.

Działania prezesa firmy strategicznej dla funkcjonowania państwa mogą doprowadzić do nieobliczalnych skutków. Mariusz Szpikowski po raz kolejny nie zadbał o porozumienie ze stroną związkową, idąc na konfrontację, której skutki mogą być destrukcyjne dla firmy i milionów Polaków. Objęcie zwolnieniami grupowymi ponad 90% pracowników i uzależnienie dalszej współpracy z nimi od tego czy przyjmą niekorzystne zmiany w warunkach zatrudnienia, naraża firmę na brak ciągłości funkcjonowania i paraliż całego ruchu lotniczego w Polsce. W ten sytuacji apelujemy do Państwa o natychmiastową interwencję."

Przewodniczący Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa
Piotr Szumlewicz

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus