Przejdź do treści
Lotnisko Warszawa Babice
Źródło artykułu

Jaka przyszłość lotniska na Babicach? Kolejne próby ograniczenia działalności obiektu...

Kolejny raz pojawiają się próby zniszczenia działalności lotniczej na warszawskim lotnisku Babice, tym razem poprzez naciski na partię rządzącą celem wprowadzenia zmian w ustawie Prawo Lotnicze. Chce tego dokonać Stowarzyszenie „Ciche niebo nad Warszawa”, które wystosowało do Sejmu petycję odnośnie przyjęcia zmian w Ustawie Prawo Lotnicze i m.in. wyeliminowania cywilnego ruchu z lotniska Warszawa Babice.

Wprowadzanie proponowanych zmian spowodowałoby potrzebę ograniczenia bądź całkowitego zaprzestania działalności dziesiątków podmiotów lotniczych prowadzących działalność na tym obiekcie. Wiele z nich zapewne przestałoby istnieć.

Stowarzyszenie chce wprowadzenia zmian w poszczególnych art. Ustawy Prawo Lotnicze i proponuje następujące ich brzmienie:

Art.1. W ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (DZ. U. z 2016 r., poz. 605):

1) art. 123 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"Art. 123.1. Zabrania się wykonywania przez statki powietrzne lotów próbnych, szkoleniowych, treningowych, akrobacyjnych oraz organizowania pokazów lotniczych nad osiedlami i innymi skupiskami ludności raz w bezpośredniej ich bliskości."

2) art. 211 ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

9) wbrew art. 123 ust 1. wykonuje lot próbny, szkoleniowy, treningowy, akrobacyjny nad osiedlem lub innym skupiskiem ludności lub w bezpośredniej ich bliskości."

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 12 miesiący od dnia ogłoszenia.

Jak poinformowała Komisja ds. Petycji, ma zostać ona rozpatrzona 3 listopada 2016 r. o godz. 08.30 w sali konferencyjnej im. Jacka Kuronia w gmachu Sejmu w Warszawie. Posiedzenie będzie dotyczyło zmiany art. 123 ust. 1 oraz art. 211 ust 1 pkt 9 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo Lotnicze (Dz.U. z 2016 r. poz. 605 ze zm.) poprzez wprowadzanie zakazu wykonywania przez statki powietrzne lotów szkoleniowych i treningowych nad osiedlami i innymi skupiskami ludności oraz w bezpośredniej ich bliskości.

Co ciekawe, wśród argumentów, które podnosi Stowarzyszenie można znaleźć m.in. poniższe:

„…Hałas lotniczy na terenie północnych dzielnic Warszawy jest związany z prowadzeniem działalności prywatnej z zakresie szkoleń przez dziewięć podmiotów i kilkudziesięcioosobową grupę ludzi…”

"…Przyjęcie przedkładanej ustawy (...) uwolni także od stresu dzieci i młodzież uczące się w szkołach znajdujących się na trasach przelotów szkoleniowych i treningowych, co zwiększy efektywność nauki oraz normalny rozwój psychiczny młodych…”

„…Wyeliminowanie hałasu lotniczego zapewni wyższą jakość życia mieszkańców, a co za tym idzie ich pracy - w konsekwencji zaś wyższe dochody mieszkańców, co ma przełożenie na wielkość uiszczanych przez nich podatków…”

„…Ustawa uwolni mieszkańców od hałasu, pozwoli przywrócić ich normalne funkcjonowanie, ochroni ich zdrowie, szczególnie psychiczne...”


Jak podsumował treść pisma Piotr Krawczyk, radca prawny w Biurze Analiz Sejmowych, należy wyjaśnić kwestie możliwości zamknięcia lotniska i wykreślenia go z rejestru lotnisk, możliwość cofnięcia decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i przywrócenia funkcji lotniska sprzed 21 grudnia 2005 r., ograniczenia ruchu poprzez zmianę instrukcji operacyjnej lotniska czy też możliwość ograniczenia uciążliwości lotniska w ramach obecnie obowiązującej instrukcji operacyjnej, jednak każde z w/w rozwiązań niesie za sobą inne skutki finansowe i organizacyjne, a ewentualna zmiana ustawy byłaby rozwiązaniem najdroższym i najtrudniejszym do wprowadzenia.

Poniżej prezentujemy pełną treść pisma wystosowanego przez Stowarzyszenie „Ciche niebo nad Warszawą” do Sejmu:


  Strona Stowarzyszenia Ciche niebo nad Warszawą (link)

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony