Innowacyjny sposób aby przekazać informację o ruchu lotniczym operatorom bezzałogowców

DroneRadar DRAi Mobilna

Od grudnia 2015 operatorzy bezzałogowców mają do dyspozycji aplikację DroneRadar ilustrującą przestrzenie powietrzne, która za pomocą trzech kolorów (zielony, żółty, czerwony) informuje o możliwość wykonania lotu w danym miejscu i czasie. W aplikacji można też zgłaszać miejsca lotów, widoczne potem dla innych użytkowników przestrzeni. Bezpłatna aplikacja DroneRadar jest dzisiaj używana przez ponad 10 000 operatorów bezzałogowych statków powietrznych.

Na czym polega proponowana tutaj integracja lotnictwa załogowego z bezzałogowym?
W związku z prowadzoną działalnością czy to komercyjną czy rekreacyjną, należy wystąpić do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej o wydzielenie przestrzeni powietrznej (np. ROL, TRA, TSA) lub o wydanie ostrzeżenia nawigacyjnego np. AAA, o której inni użytkownicy dowiedzą się przez depesze NOTAM bądź, informacje w oficjalnych publikacjach AIP, czy AIP Suplement.  Jest to jedyna OFICJALNA i pbowiązując metoda komunikacji którą zawsze bezwzględnie zalecamy.

Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy z niezależnych od nas powodów (najczęściej brak czasu) trzeba poinformować innych o aktywności lotniczej "tu i teraz". Innym przypadkiem, może być konieczność doprecyzowania zapisanych w oficjalnych depeszach szczegółów.

Każdy właściciel lądowiska czy operator, chcący dotrzeć do środowiska bezzałogowców może od dzisiaj oznaczyć przestrzeń w aplikacji DroneRadar z opisem. Za pomocą graficznego interfejsu DRAI, może wskazać granice pionowe i poziome, czas trwania ostrzeżenia oraz podać informacje dodatkowe o prowadzonej działalności. Wszystkim użytkownikom aplikacji pojawi się ona automatycznie w zadanym obszarze wraz z opisem i danymi kontaktowymi. W aplikacji mobilnej zostanie oznaczona kolorem żółtym sygnalizatora.

Dodawanie przestrzeni (panel DRAI)

Widok www

Widok w aplikacji mobilnej DroneRadar

Jak uzyskać dostęp do tworzenia przestrzeni w DroneRadar?
Wystarczy napisać mail z krótkim uzasadnieniem na adres: info@droneradar.eu. W odpowiedzi, prześlemy warunki współpracy, umowę, użytkownika i hasło wraz z instrukcją obsługi.

Wierzymy, że proponowane rozwiązanie będzie efektywnie budowało wzajemne relacje (pilot - operator) zrozumienie i świadomość. Zaznaczamy, że jest to narzędzie NIEOFICJALNE. Zawsze bezwzględnie należy wykorzystać oficjalne kanały komunikacji.

DroneRadar jest aktualnie testowo wykorzystywane przez Szefostwo Służb Ruchu Lotczego RP, w celu koordynacji lotów w wojskowych przestrzeniach lotniczych.

Aplikacja DroneRadar uzyskała już oficjalne wsparcie od następujących instytucji państwowych:

ULC Urząd Lotnictwa Cywilnego
PAŻP Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
SSRL RP Szefostwo Służb Ruchu Lotniczego RP
PKBWL Państwowa Komisja Badań Wypadków Lotniczych
LPR Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
LatajmyBezpiecznie.org
GP GOPR Grupa Podhalańska GOPR

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus