GATCO DAY, czyli dzień, gdy GA jest szczególnie mile widziane na lotniskach kontrolowanych

GATCO DAY info

Zaczniemy trochę prowokacyjnie. Ogólnie piloci lotnictwa ogólnego (General Aviation) mają w Polsce coraz lepsze możliwości szkolenia. Pomińmy na razie kwestie kosztów i opłat lotniskowych, niezrozumiałych czasami wręcz idiotycznych ograniczeń, skomplikowanej struktury przestrzeni, braku dostępu do danych operacyjnych, braku wglądu w certyfikowane dane radarowe przez ATC i ograniczeń w lotach szkolnych w TMA Warszawa.

Najbliższy GATCO DAY: Lotnisko EPRA 18 sierpnia w godzinach
0800 - 1000 UTC
1100 - 1300 UTC
1400 - 1630 UTC

Pisząc „coraz lepsze”, mamy na myśli rozbudowywaną infrastrukturę lotniskowo-nawigacyjną (pomijamy też celowo kwestię likwidacji trasowych VOR) którą można wykorzystywać do szkolenia w przestrzeniach kontrolowanych. Zignorujmy na potrzeby tego artykułu kwestie polityczne czy lotnisko M, jest lepsze od lotniska R, S albo B. Najważniejszym jest fakt, że w walce o przyszłego pasażera, wszystkie lotniska inwestują w infrastrukturę i obsługę.

Dodatkowo, strona wojskowa, z 16 lotniskami zarządzanymi przez Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP, zmieniając MATZ na MCTR, czyli klasyfikując to co było niesklasyfikowane, daje wyraźny sygnał, że i jej zaplecze zostanie niebawem scertyfikowane i pewnie udostępnione cywilom do szkolenia.

Podsumowując, w procesie tworzenia i audytowania nowej infrastruktury, muszą wziąć udział w określonym czasie i miejscu wszyscy aktorzy lotniczego przedstawienia, czyli piloci, kontrolerzy, zarządzający….

Edukacja
Lotnictwo jest procesem nieustającej edukacji, doskonalenia i egzaminowania. Szkolą się piloci, kontrolerzy, informatorzy, obsługa naziemna, działy operacyjne, meteorolodzy, audytorzy, jednym słowem wszyscy którzy mają związek z lotnictwem.

Dzień próby
Tak samo jak kontroler nie zawsze wie jaki jest cel lotu, tak i piloci nie wiedzą, czy po drugiej stronie radia siedzi licencjonowany kontroler z kilkudziesięcioletnią praktyką, czy praktykant świeżo po kursie, pod nadzorem instruktora OJT (On-the-Job Training). Pamiętajmy, że kontrolerzy, tak samo jak członek personelu lotniczego każdej innej specjalności, mają system nadzoru, audytów.

Na niektórych lotniskach kontrolowanych o mniejszym ruchu, aby zaplanowane czynności kontrolno-audytowe mogły się udać, musi odbyć się określona liczba lotów. I tu pojawia się prośba do Was pilotów.

GATCO DAY
Na stronie dlapilota.pl będziemy publikować informację, prośbę od zaprzyjaźnionych kontrolerów o miejscu i czasie, gdy ich przyloty będą szczególnie mile widziane z uwagi na prowadzone czynności audytowo-szkoleniowe. Na załączonej grafice dowiecie się o lotnisku oraz dokładnych godzinach, gdy Wasze przyloty przysłużą się kontrolerom ruchu lotniczego.

Czyli, jak zastanawiacie się, gdzie lecieć, planujcie się na wskazane w infografice daty. Składajcie plany lotów. Wykorzystujcie dostępną infrastrukturę. Ćwiczcie loty VFR i IFR. Ćwiczcie możliwe podejścia.

No i czytajcie NOTAMy ;-) Bądźcie profesjonalni!

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus