dlapilota.pl wspólnie z JSW Innowacje i liderami rynku stworzyło konsorcjum do implementacji U-Space

Konsorcjum dla U-Space JSW Innowacje droneradar dlapilota flytechuav aerobits wizipisi

W marcu 2018, stworzyliśmy konsorcjum, które można uznać, za inaugurację wdrożenia polskiego, U-Space.

W kooperacji z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej, pod nadzorem Urzędu Lotnictwa Cywilnego, wspólnie z Jastrzębską Spółką Węglową Innowacje oraz liderami rynku: Creotech Instruments SA  - polską spółką technologiczną działającą w sektorze kosmicznym, FlyTech UAV - krakowskim innowacyjnym startupem, zajmującym się produkcją bezzałogowych systemów latających i oprogramowania, Aerobits - producentem transponderów ADS-B, WIZIPISI - specjalizujący się w analizach oraz przetwarzaniu zobrazowań satelitarnych i bezprzestrzennych, zawiązaliśmy konsorcjum kierunkowe w celu realizacji interdyscyplinarnej koncepcji U-Space na zurbanizowanych terenach postindustrialnych.

Dlaczego piszemy o tym na portalu dlapilota?
Nie jest pustym sloganem, że bezzałogowe statki powietrzne, popularnie nazywane dronami, zmienią lotnictwo. Z naszych obserwacji, wynika, że w pierwszej kolejności przemiany dotkną lotnictwa ogólnego. Dla przypomnienia, informujemy, że w lutym bieżącego roku, ULC zakończył konsultacje społeczne rozporządzenia dotyczącego lotów poza zasięgiem wzroku (BVLOS). Oznacza to, że po spełnieniu odpowednich wymagań i za indywidualną zgodą Prezesa ULC, automatyczne loty dronów będą mogły się odbywać bez wydzielonych struktur powietrznych. Pisaliśmy już o tym w artykule Co nowe rozporządzenie BVLOS oznacza dla lotnictwa załogowego?. W trakcie testów U-Space będziemy testować integrację lotów automatycznych i załogowych za pomocą ogólnie dostępnych technik radarowych z wykorzystaniem transponderów.

Wysokopoziomowe intencje projektu
Celem przedsięwzięcia jest stworzenie zupełnie nowej klasy usług bazujących na połączeniu danych makro, opartych przede wszystkim na zobrazowaniach satelitarnych, z danymi w skali mikro, czyli precyzyjnymi zobrazowaniami pochodzącymi z bezzałogowych systemów latających. Przykładem nowopowstałych usług, są procesy ciągłego monitorowania szkód górniczych, długo zmieniających się zjawisk, lub po prostu realizacja funkcji wsparcia bezpiecznej integracji dronów z załogowymi statkami powietrznymi, do usług Ad hoc.

Jak zapewnia Prezez GK JSW Daniel Ozon, badania oraz demonstracje U-Space będą realizowane na terenie tworzonego przez JSW Innowacje Narodowego Obszaru Testowego Technologii Autonomicznych, który zostanie wyznaczony w ramach rewitalizacji wybranej kopalni JSW. Planuje się, że pod koniec czerwca tego roku możliwe będą pierwsze próby systemu pilotażowego.

Podsumowując, na terenie kopalni należącej do JSW Innowacje zostanie przetestowana w całości niezbędna infrastruktura technologiczno-informatyczna zapewniająca bezpieczeństwo operacji autonomicznych. O wynikach prac będziemy informować na bieżąco. Stay tuned!

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus