Dane o zdarzeniach lotniczych w 2016 r. w Krajowym Planie Bezpieczeństwa ULC - statystyki

Dane o zdarzeniach lotniczych w 2016 r. w Krajowym Planie Bezpieczeństwa ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego opublikował załącznik A do Krajowego Planu Bezpieczeństwa na lata 2017-2020 „Dane o zdarzeniach – 2016 r.”. Dokument zawiera wykresy zdarzeń lotniczych za rok 2016 (w porównaniu do lat poprzednich), które zostały opracowane na podstawie zgłoszeń o zdarzeniach lotniczych, przekazanych do Prezesa ULC przez Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych (PKBWL) i zakodowanych wg nomenklatury ADREP w bazie ECCAIRS.

Dokument określa standardy obowiązujące na terytorium Polski w obszarze zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym (dla ułatwienia zachowano układ i rozdziały dokumentu głównego - KBP2017).

Krajowy Plan Bezpieczeństwa jest załącznikiem do Krajowego Programu Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym i dzięki współpracy ze środowiskiem lotniczym, wskazuje na zagadnienia, poddawane szczególnemu monitorowaniu w ramach tzw. wskaźników poziomu bezpieczeństwa.


Umożliwia to nadzorowi lotniczemu reagowanie na zagrożenia na tyle wcześnie, aby udało się uniknąć wypadków lotniczych i na tyle precyzyjnie, aby koszty działań minimalizujących ryzyko były adekwatne do celów. Dzięki temu, każdy z tych podmiotów może sam ocenić, który z jego obszarów działalności wymaga dodatkowych działań zarządczych.

Przykładowo, dzięki zaplanowanym kwartalnym publikacjom uśrednionej wartości wskaźników, pochodzących od samych podmiotów, każdy z tych podmiotów może sam ocenić, który z jego obszarów działalności wymaga dodatkowych działań zarządczych. Tym samym podmioty będą nie tyle zasilać system danymi (jak było dotychczas), ale przede wszystkim staną się jego beneficjentami – na podstawie danych generowanych w systemie bezpieczeństwa będą mogli wydawać środki finansowe na poprawę bezpieczeństwa w swojej organizacji bardziej racjonalnie.


Załącznik A do Krajowego Planu Bezpieczeństwa na lata 2017-2020 „Dane o zdarzeniach – 2016 r.” obejmuje poniższe zagadnienia:

 • Systemowy obszar zagrożeń
 • 1.a) Ruch lotniczy/liczba zdarzeń/finansowanie i zasoby nadzoru lotniczego
 • 2.Europejski Obszar Zagrożeń
 • 2.a)Wtargnięcie na drogę startową (Runway Incurcion RI)
 • 2.b)Wypadnięcie z drogi startowej (Runway Excursion RE)
 • 2.c)Nieprawidłowy kontakt z drogą startową (Abnormal Runway Contact)
 • 2.d)Pożar, dym i opary (Fire, Smoke & Flumes)
 • 2.e)Bezpieczeństwo na ziemi (Ground Safety)
 • 2.f)Kontrolowany lot ku ziemi (Controlled Flight Into Terrain CFIT)
 • 2.g)Utrata kontroli podczas lotu (Loss of Control in Flight)
 • 2.h) Zderzenie w powietrzu i niebezpieczne zbliżenia (Mid-Air Collsion/Aircraft Proximity - MAC/AIRPROX)
 • 2.i)Stan techniczny statków powietrznych SCF-NP oraz SCF-PP
 • 3.Krajowy Obszar Zagrożeń
 • 3.a)Zderzenia z ptakami (BIRD)
 • 3.b)Zagrożenia ze strony zwierząt (wildlife hazard - "RI-A")
 • 3.c)Operacje bezzałogowych statków powietrznych (UAV/RPAS)
 • 3.d)Oślepienia pilotów światłami z ziemi (LASER)
 • 3.e)Zdarzenia lotnicze związane z holowaniem szybowca (GTOW)
 • 3.f)Wykonywanie operacji przy ograniczonej widzialności tzw. "Approach below RVR minima" (ApBRM) - jako prekursor do zagrożeń CFIT z pkt 2f.) obszaru europejskiego lub CTOL
 • 4.Trendy i prognozy


Założenia dokumentu:

 • Liczba operacji lotniczych obejmuje pasażerski ruch krajowy i międzynarodowy, czartery oraz połączenia regularne.
 • Liczba pasażerów (rocznie) obejmuje pasażerski ruch krajowy i międzynarodowy, czartery oraz połączenia regularne.
 • Liczba raportowanych zdarzeń lotniczych (rocznie) obejmuje wszystkie zdarzenia lotnicze w bazie ECCAIRS.
 • Budżet Urzędu Lotnictwa Cywilnego jest określony w ustawie budżetowej.
 • Liczba etatów ULC (w tym inspektorskich) obejmuje stanowiska faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia każdego roku.


Dokument został opracowany przez Radcę Prezesa ULC, Piotra Łacińskiego, uzgodniony w Wiceprezesem ds. Standardów Lotniczych Michałem Witkowskim i zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Piotra Samsona.


Pełny tekst dokumentu dostępny jest tutaj (LINK)

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus