Aktualizacje: Czerwcowe posiedzenie Komisji PKBWL cz. III

Motolotnia - katastrofa

Odbyło się trzecie, czerwcowe posiedzenie Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, na którym zajmowano się badaniem poniższych zdarzeń. Pogrubioną czcionką oznaczono uchwały i raporty komisji dotyczące zdarzeń lotnictwa ogólnego.

Uchwała 93/06
Przyzimienie na jedno koło samolotu Zlin 526F SP-EMS i zahaczenie końcówką skrzydła o ziemię

Uchwała 160/06
Lądowanie awaryjne w terenie przygodnym samolotu ultralekkiego Zodiak CH-601 SP-YNA spowodowane zatrzymaniem pracy silnika

Uchwała 196/06
Nieumyślne odblokowanie zamka limuzyny szybowca SZD-9bis Bocian SP-2757 przez ucznia pilota

Uchwała 57/10
Zderzenie z ptakiem podczas wznoszenia samolotu Embraer 175 SP-LIF i powrót na lotnisko startu

Uchwała 225/10
Uderzenie ptaka w skrzydło samolotu ultralekkiego Flight Design CTSW D-MGMK podczas lotu trasowego

Uchwała 359/10
Zgłoszenie kolizji z ptakiem podczas podejścia do lądowania przez załogę samolotu ATR-72 SP-LFB

Raport końcowy 443/10
Zbyt szybkie przyziemienie w nieprawidłowej pozycji ucznia-skoczka na spadochronie Navigator 260 skutkujące urazem ciała

Uchwała 443/10
Poważne obrażenia ucznia-skoczka na spadochronie Navigator 260 wskutek błędów podczas lądowania

Uchwała 817/10
Odejście na drugi krąg lądującego samolotu DeHavilland DHC-8 HA-LQA spowodowane obecnością psa na drodze startowej

Uchwała 918/10
Uderzenie ptaka w część nosową kadłuba samolotu Embraer 170 SP-LDF podczas startu

Raport końcowy 929/10
Obrażenia pilota i pasażera paralotni z napędem Pasha II w następstwie upadku po niewyczepieniu liny holującej i zablokowaniu napędu paralotni

Uchwała 929/10
Wypadek załogi paralotni z napędem Pasha II 42 spowodowany niewyczepieniem liny holowniczej i zablokowaniem napędu paralotni

Raport końcowy 1054/10
Obniżenie lotu poniżej wysokości bezpiecznej i zderzenie z latarnią motolotni Air Creation XP-15 SP-MPMR

Uchwała 1054/10
Zderzenie z latarnią motolotni Air Creation XP-15 SP-MPMR spowodowane obniżeniem lotu poniżej wysokości bezpiecznej

Raport końcowy 1147/10
Błąd w technice lądowania skoczka na spadochronie Fusion 135 i obrażenia skoczka wskutek twardego przyziemienia

Uchwała 1147/10
Wypadek skoczka na spadochronie Fusion 135 spowodowany błędami w technice lądowania

Raport wstępny 450/11
Utrata zamierzonego kierunku startu motoparalotni Revolution2 26 i zderzenie z ziemią po wykonaniu ostrego zakrętu

Uchwała 500/11
Zakłócenie otwarcia spadochronu Falcon 300 przez zaczepienie nogą o linki czaszy przez ucznia-skoczka

Uchwała 524/11
Wydłużenie procesu otwarcia czaszy głównej spadochronu X-first 240 spowodowane użyciem niewłaściwego rozmiaru pierścieni do wplatania linek

Uchwała 576/11
Silne skręcenie linek spadochronu X-first 240 podczas otwarcia czaszy i lądowanie ucznia-skoczka na czaszy zapasowej

Uchwała 577/11

Przerzucenie linek przez czaszę spadochronu Tandem BT-80 wskutek zmiany sylwetki przez pasażera podczas otwierania czaszy

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus