Aktualizacja procedur związanych ze składaniem i zamykaniem planu lotu

Flight plan (obrazek)

Na początku września br., w ramach poprawek do AIP AIRAC AMDT 219, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej opublikowała aktualizację procedur związanych ze składaniem i zamykaniem planu lotu. Zmiany będą obowiązywały od 10 października 2019 r. Polecamy zapoznanie się z wprowadzanymi zmianami. Pełna zakres informacji dotyczących planowania lotów dostępny jest w sekcji ENR 1.10 AIP POLSKA.


Lista zmian dotyczących składania i zamykania planu lotu opublikowanych w AIP AIRAC AMDT 219:

Zawartość planu lotu

2.1 Biuro Odpraw Załóg (ARO) na terenie Polski przyjmuje plany lotów zgodne z formularzem planu lotu ICAO. Biuro Odpraw Załóg może odrzucić plan lotu nie spełniający wymogów dotyczących formy i zawartości formularza ICAO.

2.1.1 Biuro Odpraw Załóg (ARO) przyjmuje plany lotu telefonicznie, poprzez adres e-mail (aro@pansa.pl) oraz w wersji elektronicznej poprzez system Integrated Web Briefing (IWB) dostępny pod adresem iwb.pansa.pl.

Data w planie lotu

2.4.2 W planie lotu składanym na mniej niż 24 godziny przed EOBT data lotu nie musi być podana. Takie plany lotów są przetwarzane i przesyłane na najbliższą dostępną godzinę wpisaną w polu 13 planu lotu (EOBT).

2.4.4 Brak odrzucenia FPL nie świadczy o tym, że zaplanowana trasa VFR została przez ARO zweryfikowana pod względem zajętości przestrzeni powietrznej. ARO umożliwia użytkownikom przestrzeni powietrznej weryfikację zajętości przestrzeni względem planowanej operacji i trasy w planie lotu w ramach funkcjonalności systemu Integrated Web Briefing (iwb.pansa.pl).

Współpraca z NMOC

3.3.1 b) preferowany czas złożenia planu lotu wynosi 3 godziny przed przewidywanym czasem odblokowania (EOBT). Dla przestrzeni kontrolowanej minimalny czas złożenia planu lotu przed czasem odblokowania (EOBT) wynosi 1 godzinę.

Loty VFR w przestrzeni niekontrolowanej

4.2.2. Jeżeli lot odbywa się z lotniska, na którym nie ma służby ATS, zapewnienie służby alarmowej, oprócz złożenia FPL wymaga dodatkowo od dowódcy statku powietrznego otwarcia/uruchomienia planu lotu. Aktywacja/uruchomienie planu lotu odbywa się z podaniem godziny startu:

- przez Biuro Odpraw Załóg (ARO), lub - via the ATS Reporting Office (ARO), or
- przez radio lub telefon – łączność z właściwym ośrodkiem FIS.

4.3.5 Jeżeli wiadomo, że urządzenia łączności na lotnisku przylotu lub w miejscu operacji lotniczej są niewystarczające i jeżeli nie ma innego sposobu przesłania z ziemi meldunków o przylocie, podejmuje się następujace działanie. Tuż przed lądowaniem pilot dowódca statku powietrznego, jeżeli jest to możliwe, nadaje do właściwego organu służb ruchu lotniczego depeszę odpowiadającą meldunkowi o przylocie. Zamknięcie planu lotu (podanie depeszy odpowiadającej meldunkowi o przylocie) oznacza rezygnację pilota z wykonywania lotu według złożonego planu lotu. Jest to jednocześnie deklaracja rezygnacji z korzystania ze służb ruchu lotniczego (alarmowej, informacji powietrznej) związanych z danym planem lotu.

4.3.6 Złożenie meldunku o przylocie nie jest wymagane po wylądowaniu na lotnisku, na którym zapewniane są służby ruchu lotniczego, pod warunkiem że komunikacja radiowa lub sygnały wzrokowe wskazują na fakt zaobserwowania lądowania.

4.3.7 Jeżeli plan lotu został przedstawiony tylko dla pewnej części lotu, innej niż pozostała część lotu do miejsca docelowego, w miarę potrzeby podaje się stosowny meldunek o zakończeniu tej części lotu odpowiedniemu organowi służb ruchu lotniczego.


Informacje mają charakter TYLKO ORIENTACYJNY dlapilota.pl nie bierze ŻADNEJ odpowiedzialności za ewentualne błędy w niniejszej interpretacji. Informacje operacyjne należy sprawdzić we WSZYSTKICH OFICJALNYCH publikacjach!


Czytaj również:
Poprawki do AIP: AIP AIRAC AMDT 219, MIL AIP AIRAC AMDT 111, VFR AIP AIRAC AMDT 121 

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus