Poprawki do AIP: AIP AIRAC AMDT 219, MIL AIP AIRAC AMDT 111, VFR AIP AIRAC AMDT 121

AIP - książka

W ostatnich dniach ukazały się zmiany AIP AIRAC AMDT 219, MIL AIP AIRAC AMDT 111, VFR AIP AIRAC AMDT 121.

Informacje mają charakter TYLKO ORIENTACYJNY dlapilota.pl nie bierze ŻADNEJ odpowiedzialności za ewentualne błędy w niniejszej interpretacji. Informacje operacyjne należy sprawdzić we WSZYSTKICH OFICJALNYCH publikacjach!


AIP AIRAC AMDT 219
Obwiązuje od / Effective from 10 OCT 2019

ZAWARTOSĆ ZMIANY:

GEN:


-aktualizacja odstępwstw do Doc 4444 ICAO;
-wprowadzenie wskaźnika lokalizacji dla lądowiska Stara Wieś (EPBW);
-aktualizacja informacji o służbie informacji lotniczej w FIR Warszawa;
-aktualizacja informacji o biurach odpraw załóg (ARO);
-aktualizacja informacji o służbie alarmowej w FIR Warszawa;
-zmiany edytorskie.

ENR:

-korekta informacji dotyczących obowiązku posiadania transpondera;
-aktualizacja procedur związanych ze składaniem i zamykaniem planulotu;
-zmiana częstotliwości BABICE INFORMACJA;
-aktualizacja informacji o strefach TRA (EPTR49 - 53);
-wprowadzenie informacji o nowych przeszkodach lotniczych: Kuklinów,Nadziejewo, Potęgowo, Szczecin;
-aktualizacja informacji o przeszkodzie lotniczej Bięcino;
-wprowadzenie rejonu działalności lotniczej Inowrocław Area;
-wprowadzenie map minimalnych wysokości bezwzględnych dozorowania ATC dla lotnisk wojskowych;
-zmiany edytorskie.

AD:

-aktualizacja odstępstw DAAD dla lotniska Poznań-Ławica (EPPO);
-aktualizacja informacji o lotniskach:
Gdańsk im. Lecha Wałęsy (EPGD) – loty szkolne i techniczne;
Kraków-Balice (EPKK) – loty szkolne i techniczne;
Katowice-Pyrzowice (EPKT) – loty szkolne i techniczne;
Lublin (EPLB) – pokrycie operacyjne DME SWI, loty szkolne, techniczne i loty wykonywane w ramach prac lotniczych;
ŁASK (EPLK) – godziny pracy, AD ELEV, THR ELEV, TDZ ELEV, APN, undulacja geoidy, MAG VAR, parametry CWY, SWY, RWY, deklarowane długości, radiowe pomoce nawigacyjne, usunięcie NDB NT, nowe procedury;
Łódź (EPLL) – wprowadzenie służby DELIVERY, loty szkolne i techniczne;
WARSZAWA/Modlin (EPMO) – loty szkolne i techniczne;
Poznań-Ławica (EPPO) – przeszkody lotniskowe, lokalne przepisy lotniskowe, procedury ograniczenia hałasu;
Radom-Sadków (EPRA) – godziny pracy wojskowych ATS, urządzenia łączności ATS;
Rzeszów-Jasionka (EPRZ) – dane adresowe, godziny pracy TWR, loty szkolne, techniczne i loty wykonywane w ramach prac lotniczych;
Szczecin-Goleniów (EPSC) – loty szkolne i techniczne;
Chopina w Warszawie (EPWA) – przeszkody lotniskowe, loty szkolne, techniczne i loty wykonywane w ramach prac lotniczych;
Wrocław-Strachowice (EPWR) – loty szkolne i techniczne;
-zmiany edytorskie.


SUP 113/19 (AD 2 EPWA)
Obowiązuje od / Effective from10 OCT 2019
TYMCZASOWE PRZESZKODY LOTNICZE W REJONIE LOTNISKA CHOPINA W WARSZAWIE (EPWA)

SUP 114/19 (AD 2 EPWA)
Obowiązuje od / Effective from10 OCT 2019
PRACE BUDOWLANE NA LOTNISKU CHOPINA WWARSZAWIE (EPWA) - ZADANIE 4, FAZA 2

SUP 115/19 (AD 2 EPWA)
Obowiązuje od / Effective from10 OCT 2019
PARAMETRY, PRZEBIEG I PROCEDURY DOTYCZĄCETWY C1, J, M3, N2, R NA LOTNISKU CHOPINA WWARSZAWIE (EPWA)

SUP 116/19 (AD 2 EPSY)

Obowiązuje od / Effective from10 OCT 2019
ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W POLUMANEWROWYM LOTNISKA OLSZTYN-MAZURY

SUP 117/19 (AD 2 EPWA)
Obowiązuje od / Effective from25 OCT 2019
PRZYWRÓCENIE PEŁNEJ DŁUGOŚCI DROGISTARTOWEJ 11/29 W CZASIE BUDOWY NOWEJINFRASTRUKTURY LOTNISKA W REJONIE THR 29(ZADANIE 4, FAZA 2)

SUP 118/19 (AD 2 EPPW)
Obowiązuje od / Effective from10 OCT 2019
PRZEBUDOWA APN NA LOTNISKU POWIDZ (EPPW)

SUP 119/19 (ENR 5)

Obowiązuje od / Effective from23 OCT 2019
SKOKI SPADOCHRONOWE – JW 4026

SUP 120/19 (AD 2 EPLK)
Obowiązuje od / Effective from10 OCT 2019
AKTUALIZACJA MAP DLA LOTNISKA ŁASK (EPLK)

SUP 121/19 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from21 OCT 2019
SKOKI SPADOCHRONOWE – JW 4389

SUP 122/19 (AD 2 EPMO)
Obowiązuje od / Effective from10 OCT 2019
PRACE REMONTOWE NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN (EPMO)


MIL AIP AIRAC AMDT 111
Obwiązuje od / Effective from 10 OCT 2019

ZAWARTOSĆ ZMIANY:

MIL GEN:

- zmiany edytorskie.

MIL ENR:

- zmiana częstotliwości BABICE INFORMACJA;
-aktualizacja informacji o strefach TRA;
- wprowadzenie nowych map minimalnych wysokości bezwzględnych dozorowania ATC - ICAO dla: MTMA DĘBLIN, MTMA MALBORK, MTMA MIROSŁAWIEC, MTMA MIŃSK MAZOWIECKI, MTMA RADOM, MTMA ŚWIDWIN;
- zmiany edytorskie.

MIL AD:

- aktualizacja informacji o lotniskach:
ŁASK (EPLK): godziny pracy, ARP, AD ELEV, THRELEV, TDZ ELEV, APN, undulacja geoidy, MAG VAR, parametry CWY, SWY, RWY, deklarowane długości, radiowe pomoce nawigacyjne, usunięcie NDB NT;
RADOM/Sadków (EPRA): godziny pracy wojskowych ATS, urządzenia łączności ATS;
-    zmiany edytorskie.


MIL SUP 102/19 (MIL AD 4 EPPW)
Obowiązuje od / Effective from10 OCT 2019
PRZEBUDOWA APN NA LOTNISKU POWIDZ(EPPW)

MIL SUP 103/19 (MIL ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from23 OCT 2019
SKOKI SPADOCHRONOWE – JW 4026

MIL SUP 104/19 (MIL AD 4 EPLK)
Obowiązuje od / Effective from10 OCT 2019
AKTUALIZACJA MAP DLA LOTNISKA ŁASK (EPLK)

MIL SUP 105/19 (MIL ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from21 OCT 2019
SKOKI SPADOCHRONOWE – JW 4389

MIL SUP 106/19 (MIL AD 4 EPDA)
Obowiązuje od / Effective from10 OCT 2019
ZMIANA NUMERACJI MIEJSC POSTOJOWYCH NAAPN 1 NA LOTNISKU DARŁOWO (EPDA)


VFR AIP AIRAC AMDT 121
Obwiązuje od / Effective from 10 OCT 2019

ZAWARTOSĆ ZMIANY:

VFR GEN:


- zmiany edytorskie.

VFR ENR:

- aktualizacja procedur związanych ze składaniem i zamykaniem planu lotu;
- zmiana częstotliwości BABICE INFORMACJA;
- aktualizacja informacji o strefach TRA (EPTR49 - 53);
- zmiany edytorskie.

VFR AD:

- aktualizacja informacji o lotniskach:
WARSZAWA-BABICE (EPBC) – częstotliwość;
Gdańsk im. Lecha Wałęsy (EPGD) – loty szkolne i techniczne;
Kraków-Balice (EPKK) – loty szkolne i techniczne;
Katowice-Pyrzowice (EPKT) – loty szkolne i techniczne;
Lublin (EPLB) – loty szkolne, techniczne i loty wykonywane w ramach prac lotniczych;
Łódź (EPLL) – wprowadzenie służby DELIVERY, loty szkolne i techniczne;
WARSZAWA/Modlin (EPMO) – loty szkolne i techniczne;
MIROSŁAWICE (EPMR) – dane administracyjne, godziny pracy;
Radom-Sadków (EPRA) – godziny pracy wojskowych ATS i urządzeń łączności ATS;
Rzeszów-Jasionka (EPRZ) – dane adresowe, godziny pracy TWR, loty szkolne, techniczne i loty wykonywane w ramach prac lotniczych;
Chopina w Warszawie (EPWA) – loty szkolne, techniczne i loty wykonywane w ramach prac lotniczych;
Wrocław-Strachowice (EPWR) – loty szkolne i techniczne;
- aktualizacja mapy lotniska dla lotnisk:
WARSZAWA-BABICE (EPBC),
KĄKOLEWO (EPPG),
KRĘPA k/Słupska (EPSK);
- aktualizacja map operacyjnych do lotów z widocznością (1: 50 000) dla lotnisk:
WARSZAWA-BABICE (EPBC),
KĄKOLEWO (EPPG),
KRĘPA k/Słupska (EPSK);
- aktualizacja map operacyjnych do lotów z widocznością (1: 250 000) dla lotnisk:
KANIÓW (EPKW),
MIROSŁAWICE (EPMR),
KĄKOLEWO (EPPG),
SZCZECIN DĄBIE (EPSD),
KRĘPA k/Słupska (EPSK);
- zmiany edytorskie.


VFR SUP 164/19 (VFR AD 4 EPMO)
Obowiązuje od / Effective from10 OCT 2019
PRACE REMONTOWE NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN (EPMO)

VFR SUP 165/19 (VFR AD 4 EPWA)
Obowiązuje od / Effective from10 OCT 2019
TYMCZASOWE PRZESZKODY LOTNICZE WREJONIE LOTNISKA CHOPINA W WARSZAWIE (EPWA)

VFR SUP 166/19 (VFR AD 4 EPWA)
Obowiązuje od / Effective from10 OCT 2019
PRACE BUDOWLANE NA LOTNISKU CHOPINAW WARSZAWIE (EPWA) - ZADANIE 4, FAZA 2

VFR SUP 167/19 (VFR AD 4 EPWA)
Obowiązuje od / Effective from10 OCT 2019
PARAMETRY, PRZEBIEG I PROCEDURYDOTYCZĄCE TWY C1, J, M3, N2, R NA LOTNISKUCHOPINA W WARSZAWIE (EPWA)

VFR SUP 168/19 (VFR AD 4 EPWK)
Obowiązuje od / Effective from10 OCT 2019
WYŁĄCZENIE Z UŻYTKOWANIA RWY 17/35 NALOTNISKU KRUSZYN K/WŁOCŁAWKA (EPWK)

VFR SUP 169/19 (VFR AD 4 EPSY)
Obowiązuje od / Effective from10 OCT 2019
ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W POLU MANEWROWYM LOTNISKA OLSZTYN-MAZURY

VFR SUP 170/19 (VFR AD 4 EPWA)
Obowiązuje od / Effective from25 OCT 2019
PRZYWRÓCENIE PEŁNEJ DŁUGOŚCIDROGI STARTOWEJ 11/29 W CZASIEBUDOWY NOWEJ INFRASTRUKTURYLOTNISKA W REJONIE THR 29(ZADANIE 4, FAZA 2)

VFR SUP 171/19 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from23 OCT 2019
SKOKI SPADOCHRONOWE – JW 4026

VFR SUP 172/19 (VFR AD 4 EPBA)
Obowiązuje od / Effective from10 OCT 2019
WYŁĄCZENIE Z UŻYTKOWANIA RWY 04/22 ORAZRWY 07/25 NA LOTNISKU ALEKSANDROWICEK/BIELSKA BIAŁEJ (EPBA)

VFR SUP 173/19 (VFR ENR)

Obowiązuje od / Effective from21 OCT 2019
SKOKI SPADOCHRONOWE – JW 4389

VFR SUP 174/19 (VFR AD 4 EPCD)
Obowiązuje od / Effective from10 OCT 2019
PRACE MODERNIZACYJNE NA LOTNISKU DEPUŁTYCZE KRÓLEWSKIE (EPCD)

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus