AFIS na Babicach dostępny jedynie w jęz. polskim (NOTAM) - stanowisko ULC w sprawie

Lotnisko Warszawa Babice (EPBC), fot. lotniska.dlapilota.pl

Został opublikowany NOTAM G0603/21 dla lotniska Warszawa Babice informujący, iż od 2 czerwca 2021 r. godz. 04.00 UTC do 1 września 2021 r. godz. 20.00 UTC (wstępnie) na EPBC służba AFIS (Aerodrome FIS) będzie dostępna jedynie w języku polskim:

G0603/21 NOTAMN
Q) EPWW/QSFLT/IV/B /A /000/999/5216N02054E005
A) EPBC B) 2106020400 C) 2109012000 EST
E) AFIS EPBC AVBL IN POLISH ONLY.

Informatorzy AFIS w czasie pełnienia dyżurów zapewniają służbę informacji powietrznej oraz służbę alarmową. Do niedawna służba AFIS kojarzyła się wyłącznie ze środowiskiem aeroklubowym o dużym natężeniu ruchu, tj. lotniskami na Babicach czy też w Mielcu, ale w ostatnich latach została również wprowadzona na lotniskach regionalnych Olsztyn-Mazury i Bydgoszcz.

Po rozmowie z informatorami AFIS, wystosowaliśmy do ULC następujące dziennikarskie pytania:

W związku z wezwaniami Urzędu Lotnictwa Cywilnego informatorów AFIS z lotniska Babice, do poddania się egzaminowi biegłości językowej, pomimo posiadania przez nich certyfikatów biegłości językowej co najmniej na poziomie „ICAO Level 4”, prosimy o wyjaśnienie następujących kwestii:

1) jaka jest podstawa prawna wymogu zdawania przez informatora AFIS, posiadającego już certyfikat ICAO, egzaminu językowego zwanego przez ULC „specjalnym dla służby AFIS”. Wskazujemy przy tym, że powoływany przez ULC §105 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie licencji i świadectw kwalifikacji personelu służb ruchu lotniczego - tekst jednolity z 14 maja 2020 r., poz. 1124 jest dyrektywą dla ULC do opracowania odpowiednich egzaminów oraz dotyczy kandydatów na informatorów; prosimy o wskazanie podstawy ustawowej.

2) czy posiadacz ICAO level 6, w tym native speaker, będący kontrolerem, pilotem i dodatkowo informatorem AFIS ma obowiązek zdawania egzaminu zwanego przez ULC „specjalnym dla służby AFIS” i jeżeli tak, to z jakiej podstawy prawnej to wynika?

3) czy certyfikat biegłości językowej uzyskany w wyniku zdania egzaminu „specjalnego dla służby AFIS” różni się jakkolwiek od innych certyfikatów biegłości językowej i czy wpis z tym związany wskazuje na szczególny charakter tego uprawnienia?

Niniejszym publikujemy odpowiedź na powyższe pytania przesłaną przez Dział Prasowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego:

1. Na podstawie art. 105 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie licencji i świadectw kwalifikacji personelu służb ruchu lotniczego, który brzmi: „Prezes Urzędu do dnia 1 maja 2019 r. opracuje dla informatorów FIS i  informatorów AFIS test sprawdzający biegłość językową w zakresie określonym w § 80 ust. 1 tego rozporządzenia, w odniesieniu do języka polskiego i angielskiego” Prezes ULC opracował testy sprawdzające biegłość językową dedykowane osobno dla informatorów FIS oraz informatorów AFIS.
 
Na podstawie wyników tych testów, do świadectwa kwalifikacji informatora służby informacji powietrznej albo świadectwa kwalifikacji lotniskowej służby informacji powietrznej, mogą być wpisane uprawnienia uzupełniające w zakresie języka w odniesieniu do języka polskiego lub angielskiego, o których mowa w § 105 ust. 2 rozporządzenia. Co więcej, zakres przedmiotowych testów został określony w § 80 ust. 1 przedmiotowego rozporządzenia, gdzie wyraźnie akcentowane są tematy i sytuacje związane z pracą informatora. Na podstawie § 105 ust. 2, w okresie od 1 maja 2019 r. do 1 maja 2020 r. informatorzy FIS i informatorzy AFIS posiadający uprawnienie uzupełniające w jednostce dla lotniska niekontrolowanego, na którym zgodnie z opublikowanym w Zintegrowanym Pakiecie Informacji Lotniczych, w części Zbiór Informacji Lotniczych (AIP Polska), AFIS jest zapewniana w języku polskim i angielskim, aby korzystać z uprawnień wynikających z posiadanych świadectw kwalifikacji, zobowiązani są do nabycia uprawnienia uzupełniającego w zakresie języka w odniesieniu do języka polskiego i angielskiego.

2. Tak, ponieważ zakres egzaminów językowych dla personelu AFIS różni się od egzaminów przeznaczonych m. in. dla kontrolerów. Testy sprawdzające biegłość językową zostały opracowane z podziałem na poszczególne specjalności: praktykant-kontroler ruchu lotniczego, kontroler ruchu lotniczego, informator służby informacji powietrznej, informator lotniskowej służby informacji powietrznej itp. Testy dla kontrolerów ruchu lotniczego zostały dodatkowo podzielone na moduły: TWR, APP oraz ACC. Podstawą prawną dla egzaminu językowego w oparciu o test sprawdzający biegłość językową informatora AFIS jest w § 105 oraz § 80 ust. 1. rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 maja 2017 r. sprawie licencji i świadectw kwalifikacji personelu służb ruchu lotniczego.

3. Druki certyfikatów biegłości językowej wydawanych przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, co do zasady mają jednakową szatę graficzną. Najistotniejsze są informacje przekazane przez kandydata we wniosku o przeprowadzenie egzaminu językowego, dotyczące licencji lub świadectwa kwalifikacji, do którego wpisane będzie uprawnienie uzupełniające w zakresie języka. Na podstawie tych informacji przydzielany jest test odpowiedni dla danej specjalności (pilot, kontroler, informator FIS, informator AFIS, itp.). Poszczególne testy różnią się zakresem i są dostosowane do sytuacji i tematów związanych z pracą w określonej specjalności.

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus