Zarząd CSS informuje

CSS AP w Lesznie

W związku z pojawiającymi się informacjami jakoby Centralna Szkoła Szybowcowa w Lesznie nie posiadała certyfikatów uprawniających do szkoleniowej działalności lotniczej Zarząd CSS informuje, że Szkoła posiada wszystkie niezbędne do prowadzenia działalności zezwolenia i certyfikaty.

Potwierdzamy jednocześnie, że trwa proces aktualizacji dokumentacji po przeniesieniu Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa AP na CSS Leszno.

Źródło: CSS AP w Lesznie
comments powered by Disqus