Środowisko na pierwszym miejscu

Greensburg po przejściu tornada w maju 2007

Cessna Aircraft Company i Miasto Greensburg, w stanie Kansas, ogłosiły w poniedziałek zawarcie porozumienia dla zbadania obszarów możliwej współpracy w zakresie ochrony środowiska. Greensburg chce się odbudować jako pierwsze na świecie „zielone” miasto po tym, jak w 2007 roku zostało zniszczone przez tornado.

W Ratuszu na ceremonii podpisania, burmistrz Greensburg Bob Dixson i przewodniczący rady, prezes i dyrektor generalny Cessny, Jack Pelton podpisali Porozumienie wspierające wspólne działania. Chodzi między innymi o wprowadzenie programów zarządzania energią, adaptację czystych oraz wydajnych i trwałych surowców, a także zmniejszenie ogólnego szkodliwego wpływu na środowisko naturalne, polepszając tym samym jakość życia mieszkańców Greensburg.

„Mamy nadzieję, że ta współpraca posłuży za wzór dla innych społeczności i przedsiębiorstw, które chciałyby przysłużyć się poprawie stanu środowiska,” powiedział Pelton. „Naszym kolejnym krokiem będzie rozwijanie listy obszarów, które mamy zamiar zbadać. Będzie się to łączyło z pozyskiwaniem pracowników do przeprowadzania ekspertyz dla najróżniejszych projektów, rozwoju ekologicznego lotniska i koordynacji działań lotniczych w społeczności Greensburg we współpracy ze stowarzyszeniami branży lotnictwa ogólnego.”

Zdziesiątkowane przez śmiercionośne tornado 4 maja 2007 roku Greensburg, oddalone jest od siedziby Cessny w Wichita o około 170 km na zachód. Celem miasta jest odbudowa trwałej wspólnoty, w której zbalansowany będzie rozwój ekonomiczny, ekologiczny i społeczny.

W czerwcu 2008 roku, Pelton utworzył Radę ds. Strategii Ochrony Środowiska Cessny (ang.: Cessna’s Environmental Strategy Council), by nadzorować wprowadzenie długoterminowej strategii środowiskowej, oceniać wpływ firmy na środowisko i podejmować inicjatywy do minimalizacji tego wpływu. Rada składa się z przedstawicieli każdego działu firmy i skupia się na pięciu najważniejszych kwestiach: emisje samolotowe, emisje przemysłowe, odpady, recycling, recycling materiałów, oszczędność energii i zaangażowanie pracowników w działania poprzez komunikację.

„Od dawna nasze działania były nakierowane na wzrost wydajności i redukcję wpływu naszych produktów na środowisko. Rada pozwala nam na wypełnianie tych starań i zwrócenie uwagi pracowników i klientów na niektóre problemy,” powiedział Pelton. „Nasza współpraca z Greensburg to rezultat działań tej rady.”

Dixson stwierdził, że porozumienie jest swoistym modelem publiczno-prywatnego partnerstwa niezbędnym w rozwiązywaniu kwestii dbałości o środowisko w 21 wieku.

„Greensburg stało się żywym laboratorium do badań na temat zrównoważonego projektowania i rozwoju społeczności, a współpraca z Cessną jest podstawą do dalszego zaangażowania osób prywatnych i firm z Kansas do wspólnej pracy i podejmowania działań w celu poprawy stanu środowiska,” powiedział Dixson. „Chcemy podzielić się naszym szczególnym doświadczeniem w zakresie współpracy na rzecz ochrony środowiska, naszymi dokonaniami i skutecznymi praktykami.”

Cessna postarała się by do projektu włączyło się środowisko lotnicze zapraszając do udziału największą światową organizację lotnictwa ogólnego. Stowarzyszenie Właścicieli Samolotów i Pilotów AOPA (ang.: Aircraft Owners and Pilots Association) będzie uczestniczyło w niektórych aspektach tych działań, które odnoszą się do lotnictwa ogólnego. Reprezentując ponad dwie trzecie pilotów amerykańskich AOPA będzie cennym kompanem w tych działaniach.

Źródło: Cessna
comments powered by Disqus