Drony na składowiskach odpadów: eksperci przedstawili pierwsze wnioski

Dron na składowisku odpadów (fot. cedd.pl)

Możliwości wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych na składowiskach odpadów były tematem spotkania, które odbyło się w poniedziałek (18 listopada) w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury. W spotkaniu brali udział przedstawiciele Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, branży BSP, a także podmioty związane z nowoczesnymi technologiami i gospodarką odpadową.

Spotkanie było okazją do wstępnego podsumowania testów, które wcześniej przeprowadzono w ramach Centralnoeuropejskiego Demonstratora Dronów na składowisku odpadów w Katowicach. Testy z wykorzystaniem BSP dotyczyły pomiaru kubatury składowiska, analizy ryzyka pożaru, a także analizy nasłonecznienia w aspekcie potencjału rozwoju OZE na terenach zrekultywowanych.

Uczestnicy spotkania wskazali, że drony mogą być szczególnie przydatne przy pomiarze kubatury, ponieważ pomagają ocenić gęstość poszczególnych frakcji odpadów, co może mieć bezpośrednie przełożenie na kształtowanie polityki cenowej. Ponadto BSP stanowią przydatne narzędzie do oceny czasu, przez jaki składowisko będzie jeszcze zdolne do działania.

Rozmowa w Ministerstwie Infrastruktury w dużej mierze dotyczyła także wykorzystania dronów na nielegalnych składowiskach odpadów. Podobnie jak przy działaniach związanych z niską emisją, tak i tutaj drony mogłyby zostać wykorzystane w charakterze prewencyjnym i kontrolnym. Zgodnie ustalono, że w tej sprawie powinny odbyć się kolejne spotkania, do których należy zaprosić przedstawicieli służb, m.in. policji, straży miejskich czy wojewódzkich inspektoratów środowiska.

Pierwsze doświadczenia zebrane w ramach testów pokazują, że technologie BSP mogą zarówno wspierać ograniczanie ryzyk związanych z niewłaściwym składowaniem odpadów, jak i efektywnie pomagać w rozwoju potencjału biznesowego składowisk.

Wykorzystanie dronów na składowiskach odpadów to część działania pn. DroneLAB Środowisko. Jego celem jest współpraca zespołów eksperckich, które opracowują i testują nowe lub modyfikują istniejące usługi z wykorzystaniem BSP na rzecz ochrony środowiska.

Punktem docelowym dla całego procesu jest opracowanie rekomendacji dla usług, które mogą być świadczone przez firmy BSP na rzecz jednostek samorządu terytorialnego. Pierwsze rekomendacje już powstały i dotyczą wykorzystywania dronów do pomiaru niskiej emisji.

Dokument można pobrać z tego miejsca (LINK).

Źródło: cedd.pl
comments powered by Disqus