Przejdź do treści
Projekt ASSURED – UAM (fot. ilot.lukasiewicz.gov.pl)
Źródło artykułu

Drony jako element mobilności miejskiej – wystartował projekt ASSURED-UAM

Ruszyły prace nad projektem, którego celem jest stworzenie kompleksowych rekomendacji, przygotowujących włączenie bezzałogowych statków powietrznych do zrównoważonej mobilności miejskiej. Międzynarodowe przedsięwzięcie pod nazwą Acceptance, Safety and Sustainability Recommendations for Efficient Deployment of UAM (ASSURED-UAM) realizowane jest przez lidera projektu, Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, a także sześciu partnerów z obszaru UE – w tym Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię (GZM). Całość finansowana jest w ramach projektu Komisji Europejskiej HORYZONT 2020 i będzie realizowana w latach 2021-2023.

Działania prowadzone w ramach ASSURED-UAM mają na celu określenie scenariuszy rozwoju dla bezzałogowego lotnictwa w miastach, zdefiniowanie i zebranie wymagań technicznych i organizacyjnych, a w dalszym etapie – wdrażanie usług testowych i przygotowanie przestrzeni miejskiej do wykorzystania dronów.

Liderem projektu jest partner Centralnoeuropejskiego Demonstratora Dronów, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa. W prace nad projektem zaangażowane są trzy obszary metropolitalne: miasta Bari i Porto, a także Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, która również jest partnerem CEDD.

Działanie, któremu przewodzi GZM, obejmuje m.in. weryfikację scenariuszy wdrożeniowych i rekomendacji w warunkach rzeczywistych, zgodnych z potrzebami miast, z uwzględnieniem bezpieczeństwa, akceptacji społecznej oraz zrównoważonego rozwoju.

Wspólnym zadaniem GZM, Bari i Porto będzie przeprowadzenie analiz rynkowych, jak również analiz wykonalności uruchomienia operacji/usług realizowanych za pomocą BSP w niedalekiej przyszłości (2-3 lata). Co ważne, analizy nastawione są na cele GZM w zakresie poprawy mobilności, jak i bezpośrednio wynikających z przyjętych w Metropolii strategii w tym zakresie.

Realizację projektu zaplanowano na okres 28 miesięcy, przypadający w latach 2021 – 2023.

W ramach konsorcjum ASSURED-UAM współpracują: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa (ILOT); Centr Italino Ricerche Aerospaziali SCPA (CIRA); Centro de Engenharia e Desenvolvimento (CEiiA  ASSOCIACAO); Institute for Sustainable Society and Innovation (ISSNOVA); Distretto Tecnologico Aerospaziale S.C. A R.L. (DTA); Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM); Stichting Nationaal Lucht – En Ruimtevaartlaboratorium (NLR).

Projekt realizowany jest dzięki wsparciu Komisji Europejskiej z programu Horyzont 2020.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony