Pożegnanie w Grupie Lotniczej w Darłowie

Pożegnanie w Grupie Lotniczej w Darłowie (fot. 44. BLot, GL Darłowo)

56 lat służby i pracy w lotnictwie MW to dorobek życia Zdzisława Jędrzejewskiego, który z końcem lutego br. przeszedł na emeryturę. W trakcie swojej długoletniej aktywności zawodowej obsługiwał niemal wszystkie typy śmigłowców eksploatowanych przez 60 lat w lotnictwie MW.

Swoją służbę, jako żołnierz zawodowy, rozpoczął w październiku 1965 roku, w ówczesnej 28. eskadrze ratowniczej MW. Był to czas tworzenia nowej struktury w 28. erat – klucza śmigłowców zwalczania okrętów podwodnych. To właśnie śmigłowce Mi-4ME oraz wykorzystywane w ratownictwie morskim śmigłowce SM-1, były pierwszymi maszynami obsługiwanymi przez Zdzisława Jędrzejewskiego.

Zajmował się także osprzętem śmigłowców Mi-2 i Mi-17 oraz samolotów An-2. W początku lat 80., po pokoleniowej wymianie sprzętu, obsługiwał osprzęt nowych śmigłowców ZOP i ratowniczych: Mi-14PŁ i PS.

W 1999 roku rozstał się z mundurem, ale nie z lotnictwem MW, kontynuując pracę, jako pracownik RON, w dziale osprzętu lotniczego 2. dywizjonu lotniczego, a następnie 29. eskadry lotniczej MW i darłowskiej Grupy Lotniczej 44. Bazy Lotnictwa Morskiego.

Bardzo skromny, był z racji ogromnego doświadczenia wzorem i pomocą dla kolejnych pokoleń techników osprzętu i innych specjalności służby inżynieryjno – lotniczej. Chętnie dzielił się swą wiedzą i motywował młodszych kolegów, do pogłębienia wiedzy i umiejętności.

W piątek, (28 lutego) w obecności przełożonych i kolegów pan Zdzisław Jędrzejewski pożegnał się z darłowską jednostką, przechodząc na emeryturę. Łączny staż pracy pana Jędrzejewskiego wyniósł 58 i pół roku.


(fot. 44. BLot, GL Darłowo)

Źródło: Brygada Lotnictwa MW
comments powered by Disqus